Мога ли да проверя сметката си за парно и/или топла вода на този сайт?
При демонтирани радиатори, защо продължава начисляването на суми?
Мога ли да платя разсрочено старите си задължения за парно?
Кога трябва да подменя топломерите вкъщи?
Длъжен ли съм да проверявам изправността на водомера за топла вода, ако той видимо работи добре?
Какви документи трябва да представя за да открия/прехвърля партида?
Мога ли да платя задълженията си чрез банков превод?
Ползвам ли отстъпка за коректен платец при плащане по електронен път?

 

Ако не намирате отговор на въпросите си в тази тема, моля свържете се с нас!

******

Въпрос: Мога ли да проверя сметката си за парно и/или топла вода на този сайт?
Отговор: Да. Към настоящия момент Вие можете да проверите задълженията си към "Топлофикация Плевен"1. Достатъчно е да знаете потребителския си номер, и да посетите следната връзка.2


1. данните на сайта се обновяват веднъж дневно през всеки работен ден!
2. информация относно потребителския си номер можете да намерите в полето "потребител" от месечната Ви фактура или фискалния бон на платена стара сметка!

******

Въпрос: При демонтирани радиатори, защо продължава начисляването на суми?
Отговор: Това е един от най-често задаваните въпроси в приемната на “Топлофикация Плевен”. Гражданите трябва да знаят, че начисляването на суми по партиди на абонати, които са демонтирали радиаторите в домовете си, се основава на разпоредбите на Закона за енергетика и Наредба 16 – 334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването, които се отнасят до всички потребители, членове на етажната собственост, и които дружеството е задължено стриктно да спазва.
Съгласно чл.153, ал.6 от Закона за енергетика потребителите в сграда етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имота си, остават потребители на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата, ако има такива.
А според разпоредбата на чл. 143, ал. 3 от същия закон, при прилагане на дялово разпределение топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и топлинната енергия за отопление на общите части на сградата - етажна собственост се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделния имот по проект.

******

Въпрос: Мога ли да платя разсрочено старите си задължения за парно?
Отговор
: “Топлофикация Плевен” е предвидила възможността натрупани стари задължения за потребена топлоенергия да се платят разсрочено. За целта абонатът трябва да посети приемната на дружеството на ул. “Източна индустриална зона” 128 (сградата на “Топлофикация) и да сключи договор по образец за разсрочено плащане на стари задължения.
В него се посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото към “Топлофикация Плевен”. За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху задължението.
Абонатът се задължава заедно с вноската за старото задължение да погасява редовно текущите си сметки за отопление и топла вода. Непогасяването на повече от една вноска по договора за разсрочване автоматично прави изискуемо цялото задължение. Като по договор е предвидено това да стане по съдебен ред.
Повече информация може да се получи на тел. 064/ 895 304 – инж. Валентин Иванов, консултант продажби.

******

Въпрос: Кога трябва да подменя топломерите вкъщи?
Отговор
: Уредите за дялово разпределение в жилищните сгради са с батерии, чийто срок на годност е 10 години. Когато батерията се изтощи, уредът изгасва и абонатът трябва да уведоми за това фирмата за топлинно счетоводство, обслужваща адреса. Тя има задължението да подмени уреда.
Засега не е ясен начинът, по който ще се финансира подмяната на уредите с изтекъл срок. Обсъжда се възможността за купуване на лизинг, което значително ще облекчи абонатите.
Препоръчително е старите измервателни уреди да бъдат подменени с така наречените интелигентни устройства, които позволяват дистанционно отчитане. По този начин ще отпадне не особено приятното влизане на инкасатори в домовете, за да засичат уредите.
За повече информация може да се обръщате към обслужващата фирма за топлинно счетоводство.

******

Въпрос: Длъжен ли съм да проверявам изправността на водомера за топла вода, ако той видимо работи добре?
Отговор
: Потребителите имат задължението на всеки 5 години да предават за проверка водомерите за топла вода. Това тяхно задължение е регламентирано в Заповед А-412 от 16 август 2008 г. на ДАМТН на основание чл. 43, ал.4 от Закона за измерванията. При нежелание абонатът да извърши полагащата се периодична проверка водомерът за топла вода следва да бъде свален и отклонението за топла вода – затапено. След което на съответния потребител не се начислява топла вода.
Фирмите за топлинно счетоводство съгласно Общите условия на договорите, сключени с “Топлофикация Плевен” са задължени при отчет да проверяват състоянието на средствата за дялово разпределение, включително и водомерите за топла вода. При констатирана неизправност търговецът е длъжен да даде предписание и срок за отстраняването й, както да информира и “Топлофикация Плевен” за това.
Пак фирмите за топлинно счетоводство могат да връчат протокол за проверка на водомерите за топла вода, ако е настъпил предвидения по закона срок за това. Проверката на измервателния уред е за сметка на абоната, както и евентуалната му подмяна с нов. Ако се наложи подмяна на водомера за топла вода, препоръчително е да се избере такъв уред, който има възможност за поставяне на устройство за дистанционно отчитане, каквато е тенденцията и при измервателните уреди за топлоенергия, т.нар. топломери.
Повече информация е добре да се търси от обслужващата фирма за топлинно счетоводство.

******

Въпрос: Какви документи трябва да представя за да открия/прехвърля партида?
Отговор
: Необходимите документи за откриване на партида на стопански потребители са следните:
1. Заявление (по образец)
2. Договор 2 бр. (по образец)
3. Копие от нотариален акт и/или друг документ за собственост, а стопанските потребители - наематели трябва да представят копие на договор за наем със собственика на имота.

Необходимите документи за откриване на партида на битови потребители са следните:
1. Копие от нотариален акт и/или друг документ за собственост
2. Приложение (по образец).

Попълнените бланки заедно с останалите необходими документи се представят в Приемна – ул. Източна индустриална зона 128.

******

Въпрос: Мога ли да платя задълженията си чрез банков превод?
Отговор
: Да. Данните за банковата сметка на Дружеството са следните:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
КЛОН ПЛЕВЕН
IBAN: BG97 UNCR 7630 1020 4998 95
BIC: UNCR BGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
КЛОН ПЛЕВЕН    
IBAN: BG 05 FINV 9150 10BG N0A9 QL 
BIC: FINV BGSF

Желателно е в основанието на превода да посочите абонатния номер и титуляра на партидата, чието задължение покривате!

******

Въпрос: Ползвам ли отстъпка за корeктен платец при плащане по електронен път?
Отговор
: Да. Отстъпката, полагаща се за коретен платец ще Ви бъде начислена и ще стои като надвнесена сума по Вашата партида. Тази отстъпка ще Ви бъде приспадната от следващо задължение.

 

******

Начало

 • Приемни дни и часове:

Изп. Директор - понеделник от 14:00 до 15:00 ч.

Записване – тел. 064/895 286

 • Сигнали за аварии и проблеми с топлоподаването:

Тел. 064/895 288

 • Справки за разпределение и продажба на топлинна енергия:

  Тел. 064/895 286, 064/895 283

 • Проблеми и въпроси относно регистрацията и ползването на сайта:

  Тел. 064/895 255

 • E-mail адреси
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фирми извършващи дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в сграда - етажна собственост, абонати на "Топлофикация-Плевен" ЕАД

 • “БРУНАТА БЪЛГАРИЯ” ООД.
  ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 1 ет. 6 оф. 609A
  тел. 801-728
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “ДАНУВИУС” ЕООД /ИСТА БЪЛГАРИЯ/.
  ул. “ИВАН ВАЗОВ”  № 10А офис 13
  тел. 0700 1 28 28
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “НЕЛБО” ЕАД.
  бул. “В. ЛЕВСКИ” № 60, ет. 5, офис 14
  тел. 834-568
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН” ЕООД.
  ул. “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” № 1, офис 607А
  тел. 800-499, 0899 929024
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “ТЕХЕМ СЪРВИСИС” ЕООД.
  ул. “ИВАН ВАЗОВ” № 10А офис 13
  тел. 844-252
  гр. ПЛЕВЕН 5800

 

За осъществяване на дейността в "Топлофикация-Плевен" ЕАД е монтирано следното основно технологично оборудване:

 • 5 броя парни котли
 • 2 броя водогрейни котли.
 • 3 броя парни турбини
 • бойлерна уредба 

Към 01.12.2003 г. към “Топлофикация – Плевен” ЕАД са включени за отопление и БГВ 1 326 абонатни станции, от които 1 129 на жилищни сгради и 177 на обществени сгради с общо 35 778 действителни и приведени апартаменти с отопляем обем 5 515 326 м3

Промишлената пара чрез 6 броя парни магистрали с обща дължина

20 км се доставя до 31 броя държавни, общински и частни фирми, като ползващите в момента са 22 броя.

 

“Топлофикация - Плевен” ЕАД е търговско дружество със сто процента частен капитал. Дружеството е с предмет на дейност:

 

 • “Производство на електрическа и топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
 • “Пренос на топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
 • Разпределение и пласмент на топлинна енергия.
 • Ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения.
 • Инженерингова дейност
 • Инвестиции и търговска дейност

 

 

This Web site is powered by Joomla! The software and default templates on which it runs are Copyright 2005-2018 Open Source Matters. The sample content distributed with Joomla! is licensed under the Joomla! Electronic Documentation License. All data entered into this Web site and templates added after installation, are copyrighted by their respective copyright owners.

If you want to distribute, copy, or modify Joomla!, you are welcome to do so under the terms of the GNU General Public License. If you are unfamiliar with this license, you might want to read 'How To Apply These Terms To Your Program' and the 'GNU General Public License FAQ'.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©