Администратор

Администратор

+35964895255

    В края на месец май 2019г. в сградата на Плевенската професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" се проведе среша между директора на учебното заведения инж. Лилия Петкова и представители на "Топлофикация Плевен" ЕАД в присъствието на ученици и част от екипа на гимназията.

    Повод за иницииране на срещата беше, че през следващата учебна 2019/2020  учебна година училището планира да осъществи прием на ученици по защитената от държавата специалност "Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”. Освен това гимназията е заявила още и прием по специалността, с очакван недостиг на пазара на труда, а именно "технологичен и микробиологичен контрол в ХВП", както и традиционните специалности "експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП" и "контрол на качеството и безопасност на храни и напитки".

Сряда, 05 Юни 2019 13:08

Електронни фактури

  Уважаеми Клиенти,
  "Топлофикация – Плевен" ЕАД уведомява всички свои клиенти, че предоставя нов начин за получаване на издадените фактури за топлинна енергия, а именно електронна фактура (eFaktura) в сътрудничество с "Борика-Банксервиз" АД. В тази връзка Ви уведомяваме, че е необходимо да декларирате валиден имейл адрес, на който ще получавате съобщения за издадените на Ваше име електронни фактури. За целта трябва да попълните "Заявление-декларация" по образец. Формуляр може да получите на място в клиентския център или да изтеглите от нашия сайт (https://www.toplo-pleven.com) в раздел е-Фактура. Надлежно оформените документи може да представите в клиентския център на дружеството с адрес: ул. „Източна индустриална зона” № 128, по пощата, п.к. 93, с куриер, факс /064 895-289/ или сканирано копие на имейл адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Кирилица и Глаголица

  Представители на "Топлофикация- Плевен" ЕАД отбелязаха с мил жест Деня на славянската писменост и култура.

  По повод празника на всички директори на училища, които са клиенти на "Топлофикация- Плевен" ЕАД бяха връчени поздравителни картички по повод 24 май. Поздравленията бяха връчени лично от представител на Дружеството на място във всяко едно учебно заведение на територията на града.

Петък, 20 Декември 2019 09:10

е-Фактура

  "Топлофикация - Плевен" ЕАД преминава към нов начин за получаване на издадените фактури за топлинна енергия (eFaktura) в сътрудничество с "Борика - Банксервиз" АД.

 1. Какво е електронна фактура?
 2. Каква е разликата между електронна и хартиената фактура?
 3. Защо да изберем електронна фактура?
 4. Как да получавам eFaktura?
 5. Често задавани въпроси за eFaktura
 6. Бланки и формуляри

  Какво е електронна фактура?
  Електронната фактура е първичен счетоводен документ, който е признат от българското и европейското законодателство. Тя съдържа всички задължителни реквизити и не се различава по съдържание от хартиената фактура. Удобствата при електронните фактури са бързото и лесно издаване, съхраняване и изпращане.
  Електронното фактуриране е автоматичен процес на издаване, изпращане, получаване и обработка на фактури по електронен път. То е част от търговските процеси, наречени "поръчка-инкасиране", от гледна точка на доставчика и "покупка-плащане", от гледна точка на купувача. Преминаването към електронно фактуриране ще доведе до по-малък разход на време, по-бързо плащане и ограничаване на грешките във фактурите.
  Обменът на електронни документи е процес, при който доставчици и купувачи обменят и управляват електронни документи, включително електронни фактури посредством интернет. Електронните документи могат да бъдат в произволен формат, а електронните фактури се представят в структуриран XML формат. Към електронните фактури, също така, може да бъдат прикачени документи, например кредитни/дебитни известия, уведомления, рекламни материали, покани, и др., съпътстващи фактурата документи. Тези документи могат да бъдат в произволен формат.
Сигурният обмен на електронни документи, в т.ч. електронни фактури, осигурява бързо и сигурно управление в реално време на процеса по представяне на документи между двете страни издател и получател. Електронното фактуриране предоставя възможности за бърз сетълмент и подобряване на наблюдението на паричните потоци, намаляване на разходите и грешките, породени от човешкия фактор.
  Каква е разликата между електронната фактура и хартиената фактура?
  Електронните фактури изглеждат като традиционните хартиени фактури, но могат да се разглеждат на компютър в електронен формат. Съответно фирмата може да използва този формат за принтиране и изпращане на електронните фактури по електронна поща.
  Електронната и хартиената фактура не се различават по реквизити и съдържание. Но времето за издаване и получаване на електронните фактури е сведено до минимум. При електронните фактури има възможност за автоматично попълване на данните.
  Защо да изберем електронна фактура?
Електронната фактура представлява документ, подписан с валиден електронен подпис, напълно равностоен на издаваните досега фактури на хартиен носител. Цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантира автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от Вас електронен адрес.

  Основни предимствата за Вас:

 • Бързина и сигурност – фактурата е достъпна веднага след издаване посредством персонално защитен достъп. Така по всяко време разполагате с информация за потребление на енергия и дължимите за нея суми;
 • Оптимална комуникация – един общ адрес за получаване на е-фактури от различни доставчици;
 • Електронен архив – достъп до всички фактури по всяко време и възможност за бързо търсене на данни и за разпечатване при нужда;
 • Грижа за околната среда – ограничаване на печата и ползването на хартия;
 • Получавай електронни фактури и електронни документи в реално време- веднага след излизане на фактурата, Вие ще бъдете уведомявани с имейл съобщение на посочена от Вас електронна поща. Всеки потребител на електронни документи/фактури има сигурен персонален online достъп до всички документи. Потребителите могат по лесен начин да управляват големи масиви от електронни документи/фактури като посредством широк набор от филтри могат да достигат до желаната от тях информация за текущи или архивирани вече фактури;
 • Пълна история и прегледност на документите в системата;
 • Електронен архив за период от 10 г.- законовото изискване за съхранение на фактурите за дълги периоди води до високи разходи при традиционното организиране на хартиени архиви. Електронният архив намалява разходите и създава възможност за по лесен достъп до информацията независимо от периода назад във времето;
 • Интеграция с канали за онлайн банкиране- Заплащането на задълженията по фактура може да се осъществи веднага след приемане на електронните фактури, при това без да се напуска работното място. Не е необходимо да се пишат платежни нареждания;
 • Препращане на получени електронни фактури и документи;
 • Сигурност − фактурите не могат да бъдат изтрити или изгубени;
 • Разполагате с данните в дигитална форма.


  Как да получавам eFaktura?

  Необходим е само валиден имейл адрес и достъп до интернет. НЕ е нужно да имате електронен подпис. Такъв е нужен само на издателя на фактурата "Топлофикация-Плевен" ЕАД.

  Важно:
  За да получавате фактурите си топлинна енергия на посочена от Вас електронна поща, трябва да заявите своето съгласие, като попълните "Заявление-декларация" по образец. Формуляр може да получите на място в клиентския център или да изтеглите от нашия сайт (https://www.toplo-pleven.com). Надлежно оформените документи се представят в клиентския център на дружеството с адрес: ул. "Източна индустриална зона" № 128, по пощата, п.к. 93, по пощата, с куриер, факс /064 895-289/ или сканирано копие на имейл адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
  Когато Вашата първа електронна фактура е готова, ще получите Покана за регистрация от подателя Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Всеки път, когато е издадена нова фактура, ще бъдете уведомявани на регистрирания от Вас имейл адрес.

  Често задавани въпроси за eFaktura

1. Защо не получавам покана за регистрация?
Възможни са няколко причини:
–Не е издадена електронна фактура.
–Въведен е грешен имейл адрес.
–Вашият имейл е защитен с филтър (анти-спам софтуер). Проверете в електронната си поща дали имате блокирани съобщения от адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или попитайте администратора на Вашия имейл сървър за тези настройки.
–Възможно е при временни проблеми на Вашия имейл сървър да не получите известие за фактури, въпреки че адресът е верен и фактурите са заредени на страницата на eFaktura. В такъв случай, ако вече сте регистриран потребител, може да заредите eFaktura.bg, от където да влезете в системата.

2. Възможно ли е да ми изпратите фактурите отново, тъй като ги изтрих?
Изтриването на електронни фактури е невъзможно. За да видите стари фактури, натиснете бутона ФИЛТЪР. За справка можете да изберете различен период от иконката, изобразяваща календар.

3. Искам да отворя фактурите си отново.
Трябва ли да чакам нов имейл от eFaktura.bg с линк към страницата?
Това не е необходимо. За да влезете в страницата на eFaktura.bg, Ви трябва имейл адрес, на който получавате известията и паролата за достъп.

4. Къде се намира детайлната информация към фактурата?
Детайлната информация е в прикачения към фактурата файл. Той може да бъде отворен от бутона с иконка на кламер или от линка в самата фактура. Там е цялата информация, както бихте я получили в плик по пощата. Тази информация е винаги достъпна и може да се разпечатва.


5. Ще остане ли възможността да си отваряме фактурите през сайта на "Топлофикация-Плевен" ЕАД?
Не сегашната възможност за преглед на фактурата на сайта на "Топлофикация-Плевен" ЕАД ще отпадне с въвеждането на електронната фактура. Всички клиенти използващи тази опция ще трябва да потвърдят желанието си за получаване и преминаване на електронна фактура.
6. При заявено съгласие за е-Фактура ще получавам ли и същата на хартиен носител?
Не. При заявено желание за получаване на електронна фактура автоматично ще отпада изпращането ѝ на хартиен носител.

  Бланки и формуляри

 • Заявление за преминаване към електронна фактура от фирма: pdf_icon doc_icon
 • Заявление за преминаване към електронна фактура от битов потребител: pdf_icon doc_icon
 
Сряда, 15 Май 2019 08:23

Поздравление

Св. Георги - Плевен

Уважаеми клиенти,
     "Топлофикация – Плевен" ЕАД
Ви честити празника на нашия град,
Нека любовта ни към Плевен бъде като грижата към своя дом.
Нека да го пазим, развиваме и да градим името и авторитета му,
за да сме още по-щастливи и горди с него.
Нека да успяват добрите дела и начинания!

 
 • Заявление за преминаване към електронна фактура от фирма: pdf_icon doc_icon
 • Заявление за преминаване към електронна фактура от битов потребител: pdf_icon doc_icon
 
Четвъртък, 25 Април 2019 15:28

Поздравление

 

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

"Топлофикация - Плевен" ЕАД

Ви пожелава здраве, благополучие и

светли Великденски празници.

Нека има Мир, Любов и топлина в сърцата Ви

 

От 05.04.2019 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец март 2019 г.
    През месец март 2019 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 19 458 MWh топлинна енергия, което е с около 38 %  по-малко в сравнение с м. февруари 2019 г., когато е доставила 31 518 MWh. Това се дължи по-високата среднодневна температура за отчетен период, която за  м. март 2019г. е в размер на 10,15 0С, докато през предходния м. февруари 2019 г. същата е била 4,21 0С. Средният отчетен период за м. март 2019 г. е 29 дни, докато през м.  февруари 2019 г. същия е бил 28.

Във връзка с предстоящото приключване на отоплителния сезон, зададохме няколко въпроса на изпълнителния директор на Топлофикация Плевен инж. Йордан Василев.

Инж. Василев, доволни ли сте от свършеното през отоплителния сезон?

"Топлофикация - Плевен" ЕАД отчита успешен отоплителен сезон 2018/2019 година с изпълнени производствени цели и най-вече осигурено качествено и непрекъснато топлоснабдяване на нашите клиенти.

От 08.03.2019 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец февруари 2019 г.
    През месец февруари 2019 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 31 518 MWh топлинна енергия, което е с около 32 %  по-малко в сравнение с м. януари 2019 г., когато е доставила 46 302 MWh. Това се дължи основно на по-краткия среден отчетен период, като за м. февруари 2019г. той е 28 дни, докато през предходния м. януари 2019 г. същият е бил 33 дни. Средна месечна температура за отчетен период, която за  м. февруари 2019г. е в размер на 4,21 0С, докато през предходния м. януари 2019 г. същата е била 0,64 0С.