Понеделник, 17 Март 2014 12:21

Анализ на сметките за м. Февруари 2014

Написана от

От 12.03.2014 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Февруари 2014 г.

През м. Февруари 2014 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с 6% по-малко топлинна енергия, отколкото през м. Януари 2014 г., което се дължи на малко по- високата средно месечна температура от 1,8550С през м. Февруари 2014 г.,  докато през м. Януари 2014 г. същата е била 0,930С, а средната за периода на мерене през Януари е  1,480С.

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците ноември, декември  2013 г. януари и февруари 2014 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Потребители - % ноември

85,72

12,88

1,23

 0,14 0,01 0,02 0,00

Потребители - % декември

25,78

42,14

20,00

7,71

2,78

0,92

0,58

Потребители - % януари

31,56

42,40 17,70

5,62

1,76

0,62

0,34

Потребители - % февруари

36,42

40,47 16,06

5,00

1,40

0,39

0,27


 

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

всичко

Потребители - ноември

22960 3449 330 38 2 5 1 26785

Потребители - декември

6919 11311 5369 2069 770 248 157 26843

Потребители - януари

8477 11387 4754 1509 473 167 90 26857

Потребители - февруари

9754 10837 4300 1338 376 104 71 26780

 

 

Коефициент за сравняване на сметките - м. Февруари 2014 г. /м. Февруари 2013 г.

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на увеличение

02.2013г.

77,22

 

02.2014г.

72,36

0,937

  1. Фактор средна температура

 

2013 година

м. февруари

2014 година

м. февруари

t0 средна външна за периода

4,164

1,855

дни работа за периода

28

28

Q13(19-1,855)

Q14*К2 =------------------------------------ = Q13 *1,1556

(19-4,164)

К2 = 1,156

  1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

К3 =28/28 = 1

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=0,937*1,1556*1,00=1,08

От горното се вижда, че сметките от м. Февруари 2014 г. сравнени с м. Февруари 2013 г. са средно до 8 % по- високи при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците февруари 2013 г. и февруари 2014 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

36,42

40,47

16,06

5,00

1,40

0,39

0,27

януари 2014

2

Потребители - %

43,12

38,81

12,98

3,49

1,09

0,34

0,16

януари 2013

 

 

Прочетена 2508 пъти Последно променена в Понеделник, 17 Март 2014 13:09

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©