Събота, 13 Декември 2014 16:46

Анализ на сметките за м. Ноември 2014

Написана от

От 11.12.2014 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за топлинна енергия за м. Ноември 2014 г. на касите.

Топломерите за м. Октомври бяха отчетени в периода 27-29.10.2014 г., като едновременно с това беше включено и отоплението за сезон 2014-2015 г. Топломерите за м. Ноември 2014 г. бяха отчетени в периода от 27-29.11.2014 г.

През м. Ноември 2014 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 28 327 MW , което е около два пъти повече от енергията за м. Ноември 2013 г.

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците ноември 2013 г. и ноември 2014 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

52,88

34,40

9,61

2,33

0,53

0,15

0,09

Ноември.14

2

Потребители - %

85,72

12,88

1,23

0,14

0,01

0,02

0,00

Ноември.13


 

 

Защо сметките през м. Ноември 2014 г. са по-високи от сметките през - м. Ноември 2013 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на увеличение

11.2013г.

72,36

 

11.2014г.

70,91

0,98

  1. Фактор средна температура

 

2013 година

2014 година

t0 средна външна за периода

5,053

6,250

дни работа за периода

15

30

ден градуси за отчетения период

209,20

382,5

  Q13       (TП13)                       Q13 (TП14)              Q13(19-6,25)

-------- = ---------------    Q14= ---------------------    =   ------------------- = Q13 *0,9141

  Q14       (TП14)                          (TП13)                 (19-5,053)

 

К1 = 0,9141 

  1. Фактор дни на потребление

К2 = 2

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К об= К*К12=0,98*2*0,9141=1,79

От данните е видно, че основния фактор за по-високите сметки за м. Ноември 2014 г. спрямо м. Ноември 2013 г. е двойно повечето дни на потребление през м. Ноември 2014 г., а за някои абонатни станции коефициентът К2 е по-голям от 2, тъй като периодът на потребление може да достига и до 33 дни.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

11.2014

 90

145

180

216

270

360

Сума, лв.

11.2013

 50  80  100  120  150  200

  Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
•    Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
•    Еднакъв брой  (30) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през 2013 г. с 15 дни за отопление за месец ноември  и  2014 г. с 30 дни за отопление за месец ноември.
•    По данните на НИХМ  за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

        Към сметките за м. Ноември 2014 г. е добавена и 1/4 от годишната такса за уреди за сезон 2014/2015 г. Към сметките за м. Декември 2014 г. ще бъде добавена следващата 1/4 от годишната такса за уреди за сезон 2014/2015 г.
    От 13.12.2014 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите. Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

Прочетена 2980 пъти Последно променена в Събота, 13 Декември 2014 18:03

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©