Вторник, 13 Януари 2015 14:11

Анализ на сметките за м. Декември 2014

Написана от

От 12.01.2015 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за топлинна енергия за м. Декември 2014 г. на касите.

През м. Декември 2014 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 36 430 MW , което е с 14% по-малко в сравнение с м. Декември 2013 г., когато е доставила 42 013 MW. Това се дължи основно на по-високата средна месечна температура за м. Декември 2014 г. в размер на 2,6 0С, докато през м. Декември 2013 г. същата е била 0,239 0С

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците декември 2013 г. и декември 2014 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

39,27

35,79

16,49

5,69

1,87

0,56

0,33

Декември.14

2

Потребители - %

25,78

42,14

20,00

7,71

2,87

0,92

0,58

Декември.13


 

 

Защо сметките през м. Декемри 2014 г. са по-ниски от сметките през м. Декември 2013 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на увеличение

12.2013г.

72,36

 

12.2014г.

70,91

0,98

  1. Фактор средна температура

 

2013 година

2014 година

t0 средна външна за периода

0,239

2,6

дни работа за периода

31

31

              Q13(19-2,6)

К2    =   ------------------- = Q13 *0,874

             (19-0,239)

 

К2 = 0,874 

  1. Коефициент, отчитгащ дните по периоди

К3 = 31/31 = 1

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=0,98*0,874*1=0,8565

От горното се вижда, че сметките от м. Декември 2014 г., сравнени с м. Декември 2013 г. са средно с 14% по-ниски при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

12.2014

 86

129

172

215

258

301

Сума, лв.

12.2013

 100  150  200  250  300  350

  Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
•    Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
•    Еднакъв брой  (31) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през 2013 г. и  2014 г.
•    По данните на НИХМ  за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

        От справката е видно, че за м. Декември 2014 г. 91,55% от клиентите на дружеството имат сметки до 150,00 лв.

Към сметките за м. Декември 2014 г. е добавена и 1/4 от годишната такса за уреди за сезон 2014/2015 г.
От 14.01.2015 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите. Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

Прочетена 2449 пъти Последно променена в Вторник, 13 Януари 2015 14:57

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©