Петък, 13 Февруари 2015 09:37

Анализ на сметките за м. Януари 2015

Написана от

От 11.02.2015 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Януари 2015 г.

През м. Януари 2015 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 44 667 MW топлинна енергия, което е с 20% повече в сравнение с м. Декември 2014 г. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за м. Януари 2015 г. в размер на 0,426 0С, докато през м. Декември 2014 г. същата е била 2,63 0С

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците ноември, декември 2014 г. и януари 2015 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Потребители - % ноември

52,88

34,40

9,61

2,33

0,53

0,15

0,09

Потребители - % декември

39,27

35,79

16,49

5,69

1,87

0,56

0,33

Потребители - % януари

26,99

37,42

21,08

9,02

3,50

1,25

0,74


 

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

всичко

Потребители - ноември

14213 9246 2582 627 143 41 24

26876

Потребители - декември

10578 9641 4442 1534 503 151 88

26937

Потребители - януари

7261 10067 5670 2427 941 336 200

26902

 

Защо сметките през м. Януари 2015 г. са по-високи от сметките през м. Декември 2014 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на намаление

12.2014г.

70,91

 

01.2015г.

70,91

1,00

  1. Фактор средна температура

 

2014 година

м. Декември

2015 година

м. Януари

t0 средна външна за периода за АС

2,6

0,426

дни работа на АС за периода

31

32

              Q14(19-0,426)

К2    =   ------------------- = Q14 *1,133

             (19-2,63)

 

К2 = 1,133

  1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

К3 = 32/31 = 1,0322

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,00*0,133*1,0322=1,17

От горното се вижда, че сметките от м. Януари 2015 г., сравнени с м. Декември 2014 г. са по-високи при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

Допълнително влияние за по-високите сметки са оказали и значително по-ниските температури в началото на месец Януари 2015 г. като средно денонощната температура за периода от 1 до 9 Януари 2015 г. е минус 4.071 0С, като минималната температура е достигала до минус 11.8 0С, а максималната до 2 0С и продължителният празничен новогодишен период от 31.12.2014 г. до 04.01.2015 г. през който е било завишено топлопотреблението от клиентите.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

01.2015

60

120

180

240

300

360

Сума, лв.

12.2014

 50  100  150  200  250  300

  Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
•    Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
•    Еднакъв брой  (31) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през 2014 г. и  2015 г.
•    По данните на НИХМ  за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

        От справката е видно, че за м. Януари 2015 г. 85,49% от клиентите на дружеството имат сметки до 150,00 лв.

От 13.02.2015 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите. Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

Прочетена 2676 пъти Последно променена в Петък, 13 Февруари 2015 10:27

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©