Понеделник, 16 Март 2015 12:43

Анализ на сметките за м. Февруари 2015

Написана от

От 11.03.2015 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Февруари 2015 г.

През м. Февруари 2015 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 36 547 MW топлинна енергия, което е с 2% повече в сравнение с м. Февруари 2014 г. Това се дължи основно на по-дългия период на отчет за м. Февруари 2015 г. от 29 дни, докато периодът на отчет през м. Февруари 2014 г. е бил 28 дни.

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците ноември, декември 2014 г. и януари и февруари 2015 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Потребители - % ноември

52,88

34,40

9,61

2,33

0,53

0,15

0,09

Потребители - % декември

39,27

35,79

16,49

5,69

1,87

0,56

0,33

Потребители - % януари

26,99

37,42

21,08

9,02

3,50

1,25

0,74

Потребители - % февруари

38,14  38,37  16,01  5,20  1,58 0,48 0,22

 

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

всичко

Потребители - ноември

14213 9246 2582 627 143 41 24

26876

Потребители - декември

10578 9641 4442 1534 503 151 88

26937

Потребители - януари

7261 10067 5670 2427 941 336 200

26902

Потребители - февруари

10257 10318 4306 1399 424 130 58

26892

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците февруари 2014 г. и февруари 2015 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

36,42 40,47 16,06 5,00 1,40 0,39 0,27

Февруари.14

2

Потребители - %

38,14 38,37 16,01 5,20 1,58 0,48 0,22

Февруари.15


 

 

 

 

Защо сметките през м. Февруари 2015 г. са близки и по-ниски от сметките през м. Февруари 2014 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на намаление

2.2014г.

72,36

 

2.2015г.

70,91

0,98

  1. Фактор средна температура

 

2014 година

м. Февруари

2015 година

м. Февруари

t0 средна външна за периода за АС

1,855

2,507

дни работа на АС за периода

28

29

              Q14(19-2,507)

К2    =   ------------------- = Q14 *0,962

             (19-1,855)

 

К2 = 0,962

  1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

К3 = 29/28 = 1,0357

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=0,98*0,962*1,0357=0,974

От горното се вижда, че сметките от м. февруари 2015 г., сравнени с м. февруари 2014 г. са близки и по-ниски при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

От справките е видно, че за м. февруари 2015 г. 92.52 % от клиентите на дружеството имат сметки до 150.00 лв., а през м. февруари 2014 г. 92.95 % от клиентите на дружеството са имали сметки до 150.00 лв.
През следващия месец към сметките за м.март 2015 г. ще бъде начислена ½ от годишната такса за уреди за сезон 2014/2015 г.

От 16.03.2015 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

Прочетена 2164 пъти Последно променена в Сряда, 15 Април 2015 11:38

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©