Сряда, 15 Април 2015 10:57

Анализ на сметките за м. Март 2015

Написана от

От 14.04.2015 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Март 2015 г.

През м. Март 2015 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 28 008 MW топлинна енергия, което е с 31% повече в сравнение с м. Март 2014 г. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за м. Март 2015 г. в размер на 6,80С, докато през м. Март 2014 г. същата е била 9,7060С .

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците ноември, декември 2014 г. и януари и февруари 2015 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Потребители - % ноември

52,88

34,40

9,61

2,33

0,53

0,15

0,09

Потребители - % декември

39,27

35,79

16,49

5,69

1,87

0,56

0,33

Потребители - % януари

26,99

37,42

21,08

9,02

3,50

1,25

0,74

Потребители - % февруари

38,14  38,37  16,01  5,20  1,58 0,48 0,22

Потребители - % март

53,31 34,43 9,14 2,31 0,57 0,18 0,06

 

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

всичко

Потребители - ноември

14213 9246 2582 627 143 41 24

26876

Потребители - декември

10578 9641 4442 1534 503 151 88

26937

Потребители - януари

7261 10067 5670 2427 941 336 200

26902

Потребители - февруари

10257 10318 4306 1399 424 130 58

26892

Потребители - март

14338 9259 2458 620 152 49 17

26893

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците март 2014 г. и март 2015 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

68,37 26,39 4,21 0,77 0,17 0,05 0,03

Март.14

2

Потребители - %

53,31 34,43 9,14 2,31 0,57 0,18 0,06

Март.15


 

 

 

 

Защо сметките през м. Март 2015 г. са по-високи от сметките през м. Март 2014 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на намаление

3.2014г.

72,36

 

3.2015г.

70,91

0,98

  1. Фактор средна температура

 

2014 година

м. Март

2015 година

м. Март

t0 средна външна за периода за АС

9,706

6,8

дни работа на АС за периода

31

31

              Q14(19-6,8)

К2    =   ------------------- = Q14 *1,3127

             (19-9,706)

 

К2 = 1,3127

  1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

К3 = 31/31 = 1,00

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=0,98*1,3127*1,00=1,2864

От горното се вижда, че сметките от м. Март 2015 г., сравнени с м. Март 2014 г. са по-високи при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

От справката е видно, че за м. март 2015  г. 96.88 % от клиентите на дружеството имат сметки до 150,00 лв., а 87.74 % са със сметки до 100,00 лв.

Към сметките за м. Март 2015  г. е добавена и 1/2 от годишната такса за уреди за сезон 2014/2015 г.

От 20.04.2015 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

Прочетена 2292 пъти Последно променена в Сряда, 15 Април 2015 11:43

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©