Вторник, 15 Декември 2015 08:07

Анализ на сметките за м. Ноември 2015

Написана от

От 11.12.2015 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Ноември 2015 г.

През м. Ноември 2015 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 18 971 MW топлинна енергия, което е с 34% по-малко в сравнение с м. Ноември 2014 г., когато е доставила 28 927 MW. Това се дължи основно на по-високата средна месечна температура за м. Ноември 2015 г. в размер на 9,80С, докато през м. Ноември 2014 г. същата е била 6,250С .

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците Ноември 2014 г. и Ноември 2015 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

52,88 34,40 9,61 2,33 0,53 0,15 0,09

Ноември.14

2

Потребители - %

78,72 18,34 2,47 0,36 0,07 0,03 0,00

Ноември.15


 

 

 

 

Защо сметките през м. Ноември 2015 г. са по-ниски от сметките през м. Ноември 2014 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на намаление

11.2014г.

70,91

 

11.2015г.

61,80

0,87

  1. Фактор средна температура

 

2014 година

м. Ноември

2015 година

м. Ноември

t0 средна външна за периода

6,25

9,8

дни работа за периода

30

30

              Q14(19-9,8)

К2    =   ------------------- = Q14 *0,72

             (19-6,25)

 

К2 = 0,72

  1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

К3 = 30/30 = 1,00

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=0,87*0,72*1,00=0,63

От горното се вижда, че сметките от м. Ноември 2015 г., сравнени с м. Ноември 2014 г. са средно с 37% по-ниски при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

11.2015

63

95

126

158

189

221

Сума, лв.

11.2014

 100  150  200  250  300 350

  Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
•    Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
•    Еднакъв брой  (30) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през 2014 г. и  2015 г.
•    По данните на НИХМ  за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

        От справката е видно, че за м. Ноември 2015 г. 97,06% от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

Към сметките за м. Ноември 2015  г. е добавена и 1/2 от годишната такса за уреди за сезон 2015/2016 г.

От 18.12.2015 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

Прочетена 1463 пъти Последно променена в Вторник, 15 Декември 2015 08:38

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©