Понеделник, 11 Януари 2016 11:08

Анализ на сметките за м. Декември 2015

Написана от

От 08.01.2015 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Декември 2015 г.

През м. Декември 2015 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 31 089 MW , което е с 15% по-малко в сравнение с м. Декември 2014 г., когато е доставила 36 430 MW. Това се дължи основно на по-високата средна месечна температура за м. Декември 2015 г. в размер на 5,48 0С, докато през м. Декември 2014 г. същата е била 2,6 0С

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците декември 2014 г. и декември 2015 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

39,27

35,79

16,49

5,69

1,87

0,56

0,33

Декември.14

2

Потребители - %

56,07

31,90

9,15

2,11

0,51

0,17

0,09

Декември.15


 

 

Защо сметките през м. Декемри 2015 г. са по-ниски от сметките през м. Декември 2014 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на увеличение

12.2014г.

70,91

 

12.2015г.

61,80

0,87

  1. Фактор средна температура

 

2014 година

2015 година

t0 средна външна за периода

2,6

5,48

дни работа за периода

31

31

              Q14(19-5,48)

К2    =   ------------------- = Q14 *0,82

             (19-2,6)

 

К2 = 0,82 

  1. Коефициент, отчитгащ дните по периоди

К3 = 31/31 = 1

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=0,87*0,82*1=0,71

От горното се вижда, че сметките от м. Декември 2015 г., сравнени с м. Декември 2014 г. са средно с 29% по-ниски при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

От справката е видно, че за м. Декември 2015 г. 97,12% от клиентите на Дружеството имат сметки до 150 лв., а на 87,97% сметките са до 100 лв.

От 15.01.2015 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

Прочетена 1210 пъти Последно променена в Понеделник, 11 Януари 2016 11:37

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©