Вторник, 09 Февруари 2016 10:07

Анализ на сметките за м. Януари 2016

Написана от

От 06.02.2016 г. клиентите на "Топлофикация- Плевен" ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Януари 2016 г.

През м. Януари 2016 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите си 47222 MW топлинна енергия, което е с 5% повече в сравнение с м. Януари 2015 г., когато е доставила 44667 MW. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за м. Януари 2016 г. в размер на -0,455 0С, докато през м. Януари 2015 г. същата е била 0,426 0С

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода за месеците януари 2015 г. и януари 2016 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

Потребители - %

34,46

34,61

19,30

7,69

2,62

0,74

0,59

Януари.16

Потребители - %

26,99

37,42

21,08

9,02

3,50

1,25

0,74

Януари.15

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците ноември, декември 2015 г. и януари 2016 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Потребители - % ноември

78,72

18,34

2,47

0,36

0,07

0,03

0,00

Потребители - % декември

56,07

31,90

9,15

2,11

0,51

0,17

0,09

Потребители - % януари

34,46

34,61

19,30

7,69

2,62

0,74

0,59

 

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

всичко

Потребители - ноември

21184 4935 665 97 20 7 1

26909

Потребители - декември

15120 8602 2468 569 137 45 25

26966

Потребители - януари

9312 9351 5215 2077 707 199 159

27020

 

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на намаление

12.2015г.

70,91

 

12.2016г.

61,80

0,87

  1. Фактор средна температура

 

2015 година

м. Януари

2016 година

м. Януари

t0 средна външна за периода за АС

0,426

-0,455

дни работа на АС за периода

31

31

              Q15(19-(-0,455))

К2    =   ------------------- = Q15 *1,05

             (19-0,426)

 

К2 = 1,05

  1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

К3 = 31/31 = 1

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=0,87*1,05*1=0,91

От горното се вижда, че сметките от м. Януари 2016 г., сравнени с м. Януари 2015 г. са средно до 9% по-ниски при един и същи режим на ползване на топлинна енергия, което се дължи на по-ниската с 13% цена на топлинната енергия.

От справката е видно, че за м. Януари 2016 г. 88,37% от клиентите на Дружеството имат сметки до 150,00 лв., а на 69,07% сметките са до 100 лв.

От 12.02.2016 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

Прочетена 1566 пъти Последно променена в Вторник, 09 Февруари 2016 11:21

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©