Четвъртък, 15 Декември 2016 15:35

Анализ на сметките за м. Ноември 2016

Написана от

От 08.12.2016 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Ноември 2016 г.

През м. Ноември 2016 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 28 434 MW топлинна енергия, което е с 49% повече в сравнение с м. Ноември 2015 г., когато е доставила 18 971 MW. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за м. Ноември 2016 г. в размер на 6,10С, докато през м. Ноември 2015 г. същата е била 9,80С .

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците Ноември 2014 г. и Ноември 2015 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

64,70 28,00 5,89 1,09 0,21 0,09 0,03

Ноември.16

2

Потребители - %

78,72 18,34 2,47 0,36 0,07 0,03 0,00

Ноември.15


 

 

 

 

Защо сметките през м. Ноември 2016 г. са по-високи от сметките през м. Ноември 2015 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на намаление

11.2015г.

61,80

 

11.2016г.

56,148

0,908

  1. Фактор средна температура

 

2015 година

м. Ноември

2016 година

м. Ноември

t0 средна външна за периода

9,8

6,1

дни работа за периода

29

31

                     (19-6,1)

Q16    =  Q15* ------------------- = Q15 *1,4

                     (19-9,8)

 

К2 = 1,4

  1. Коефициент, отчитащ дните на среден период на засичане на АС

К3 = 31/29 = 1,07

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=0,908*1,4*1,07=1,36

От горното се вижда, че сметките от м. Ноември 2016 г., сравнени с м. Ноември 2015 г. са средно с 36% по-високи при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

11.2016

68

136

204

272

340

Сума, лв.

11.2015

 50  100  150  200  250

  Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
•    Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
•    Еднакъв брой  (30) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през 2015 г. и  2016 г.
•    По данните на НИХМ  за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

        От справката е видно, че за м. Ноември 2016 г. 92,07% от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

Към сметките за м. Ноември 2016  г. е добавена и 1/2 от годишната такса за уреди за сезон 2016/2017 г.

От 16.12.2015 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

Прочетена 1014 пъти Последно променена в Четвъртък, 15 Декември 2016 15:52

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©