Вторник, 17 Януари 2017 14:58

Анализ на сметките за м. Декември 2016

Написана от

От 06.01.2016 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Декември 2016 г.

През м. Декември 2016 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 39 863 MW , което е с 28% повече в сравнение с м. Декември 2015 г., когато е доставила 31 089 MW. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за м. Декември 2016 г. в размер на 1,13 0С, докато през м. Декември 2015 г. същата е била 5,48 0С

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците декември 2015 г. и декември 2016 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

46,67

35,56

13,24

3,25

0,89

0,26

0,13

Декември.16

2

Потребители - %

56,07

31,90

9,15

2,11

0,51

0,17

0,09

Декември.15


 

 

Защо сметките през м. Декемри 2016 г. са по-високи от сметките през м. Декември 2015 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на увеличение

12.2015г.

61,80

 

12.2016г.

56,15

0,91

  1. Фактор средна температура

 

2015 година

2016 година

t0 средна външна за периода

5,48

1,13

дни работа за периода

31

31

Q15(19-1,13)

Q16 = ------------------- = Q15 *1,32

(19-5,48)

 

К2 = 1,32

  1. Коефициент, отчитгащ дните по периоди

К3 = 31/31 = 1

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=0,91*1,32*1=1,20

От горното се вижда, че сметките от м. Декември 2016 г., сравнени с м. Декември 2015 г. са средно с 20% по-високи при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

12.2016

60

120

180

240

300

360

Сума, лв.

12.2015

50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
• Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
• Еднакъв брой (31) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през 2015 г. и 2016 г.
• По данните на НИХМ за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

От справката е видно, че за м. Декември 2016 г. 82,23% от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

От 16.01.2016 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

Прочетена 944 пъти Последно променена в Вторник, 17 Януари 2017 14:59

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©