Петък, 10 Февруари 2017 08:37

Анализ на сметките за м. Януари 2017

Написана от

От 06.02.2017 г. клиентите на "Топлофикация- Плевен" ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Януари 2017 г.

През м. Януари 2017 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите си 53189 MW топлинна енергия, което е с 33% повече в сравнение с м. Декември 2016 г., когато е доставила 39863 MW. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за м. Януари 2017 г. в размер на -4,42 0С, докато през м. Декември 2016 г. същата е била 1,13 0С

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците ноември, декември 2016 г. и януари 2017 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Потребители - % ноември

64,70

28,00

5,89

1,09

0,21

0,09

0,03

Потребители - % декември

46,67

35,56

13,24

3,25

0,89

0,26

0,13

Потребители - % януари

32,45

34,51

20,49

8,50

2,72

0,78

0,54

 

Защо сметките през м. Януари 2017г. са по високи от сметките през м. Декември 2016 г.
Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на намаление

12.2016г.

56,15

 

01.2017г.

56,15

1

  1. Фактор средна температура

 

2016 година

м. Декември

2017 година

м. Януари

t0 средна външна за периода за АС

1,13

-4,42

дни работа на АС за периода

31

31

              Q16(19+4,42)

Q17    =   ------------------- = Q16 *1,31

             (19-1,13)

 

К2 = 1,31

  1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

К3 = 31/31 = 1

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,00*1,31*1,00=1,31

От горното се вижда, че сметките от м. Януари 2017 г., сравнени с м. Декември 2016 г. са средно с 31% по-високи при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

Сравнителн таблица за отопление

Сума, лв.
01.2017г.

65,5 131 196,5 262 327,5 393
Сума, лв.
12.2016г.
50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:

  • Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
  • Еднакъв брой (31) дни на отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през 2016 г. и 2017 г.
  • По данни на НИМХ за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

От справката е видно, че за м. януари 2017 г. 66,96 % от клиентите на дружеството имат сметки до 100.00 лв., а 87,45 % от клиентите на дружеството имат сметки до 150.00 лв.

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода за месеците януари 2016 г. и януари 2017 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

Потребители - %

34,46

34,61

19,30

7,69

2,62

0,74

0,59

Януари.16

Потребители - %

32,45

34,51

20,49

8,50

2,72

0,78

0,54

Януари.17

От 15.02.2017 г. ще бъдат разнасяни фактурите за м. Януари до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

Прочетена 1003 пъти Последно променена в Петък, 10 Февруари 2017 11:12

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©