Вторник, 12 Декември 2017 10:44

Анализ на сметките за м. Ноември 2017

Написана от

От 08.12.2017 г. клиентите на "Топлофикация- Плевен" ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Ноември 2017 г.

През м. Ноември 2017 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите си 25 608 MW топлинна енергия, което е с 11% по- малко в сравнение с м. Ноември 2016 г., когато е доставила 28 434 MW. Това се дължи основно на по-високата средна месечна температура за м. Ноември 2017 г. в размер на 7,170С, докато през м. Ноември 2016 г. същата е била 6,10С .

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците Ноември 2016 г. и Ноември 2017 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

64,70 28,00 5,89 1,09 0,21 0,09 0,03

Ноември.16

2

Потребители - %

53,27 32,48 10,60 2,72 0,63 0,20 0,11

Ноември.17


 

 

 

 

Защо сметките през м. Ноември 2017 г. са по-високи от сметките през м. Ноември 2016 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на намаление

11.2016г.

56,15

 

11.2017г.

79,78

1,42

  1. Фактор средна температура

 

2016 година

м. Ноември

2017 година

м. Ноември

t0 средна външна за периода

6,10

7,17

дни работа за периода

30

30

                     (19-7,17)

Q17    =  Q16* ------------------- = Q16 *0,92

                     (19-6,10)

 

К2 = 0,92

  1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

К3 = 30/30 = 1

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,42*0,92*1,00=1,31

От горното се вижда, че сметките от м. Ноември 2017 г., сравнени с м. Ноември 2016 г. са средно с 31% по-високи при един и същи режим на ползване на топлинна енергия.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

11.2017

65,50

131

196,50

262

327,50

393

Сума, лв.

11.2016

 50  100  150  200  250 300

  Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
•    Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
•    Еднакъв брой (30) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през 2016 г. и  2017 г.
•    По данните на НИХМ за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

        От справката е видно, че за м. Ноември 2017 г. 85,75% от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

Информираме Ви, че през м. Ноември 2017 г. към фактурите за потребена топлинна енергия /ТЕ/ са фактурирани част от годишните такси за дялово разпределение на ТЕ.

От 18.12.2017 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

Прочетена 615 пъти Последно променена в Вторник, 12 Декември 2017 10:44

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©