Петък, 12 Януари 2018 08:36

Анализ на сметките за м. Декември 2017

Написана от

От 09.01.2018 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец декември 2017 г.
През месец декември 2017 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 34 553 MW топлинна енергия, което е с 35 %  повече  в сравнение с м. ноември 2017 г., когато е доставила 25 608 MW. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за  м. декември 2017г. в размер на 5,05 оС, докато през предходния м. ноември 2017 г. същата е била 7,17 оС. За м. декември 2017 г. има значително увеличение в потребената топлинна енергия от нашите клиенти, като броят отчетени дялови единици от фирмите за дялово разпределение са с 45 % повече, сравнена с м. ноември 2017г., а отчетеното количество топла вода по индивидуалните водомери е нараснало с 4% .

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците ноември 2017 г. и декември 2017 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

53,27

32,48

10,60

2,72

0,63

0,20

0,11

Ноември.17

2

Потребители - %

37,91

34,91

17,44

6,71

2,00

0,65

0,38

Декември.17


 

 

Защо сметките през м. декември 2017 г. са по-високи от сметките през м. ноември 2017 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на увеличение

11.2017г.

79,78

 

12.2017г.

79,78

1

  1. Фактор средна температура

 

2017 година

м.ноември

2017 година

м.декември

t0 средна външна за периода

7,17

5,05

дни работа за периода

30

31

           Q16(19-5,05)

Q17 = ------------------- = Q16 *1,18

            (19-7,17)

 

К2 = 1,18

  1. Коефициент, отчитгащ дните по периоди

К3 = 31/30 = 1,03

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,18*1,00*1,03=1,22

От гореизложеното се вижда, че сметките за м. декември са нараснали средно от 22%  до 35%, спрямо сметките за м. ноември 2017г., като основните причини затова са повишеното потребление, по- големия отчетен период и по-ниската средна месечна температура.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

12.2017

67,50

135

202,50

270

337,50

405

Сума, лв.

11.2017

50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
• Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
• Еднакъв брой (31) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през ноември 2017 г. и декември 2017 г.
• По данните на НИХМ за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

От справката е видно, че за м. Декември 2017 г. 72,82% от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

Уведомяваме Ви, че от 15.01.2017 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

Прочетена 682 пъти Последно променена в Петък, 12 Януари 2018 08:36

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©