Петък, 09 Март 2018 15:42

Анализ на сметките за м. Януари 2018

Написана от

От 09.02.2018 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец януари 2018 г.
През месец януари 2018 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 43 015 MW топлинна енергия, което е с 24 %  повече  в сравнение с м. декември 2017 г., когато е доставила 34 553 MW. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за  м. януари 2018 г. в размер на 2,10 оС, докато през предходния м. декември 2017 г. същата е била 5,05 оС.

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците декември 2017 г. и януари 2018 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Потребители - % декември 2017г.

37,91

34,91

17,44

6,71

2,00

0,65

0,38

Потребители - % януари 2018г.

26,90

34,05

21,47

10,45

4,38

1,63

1,11


 

 

Защо сметките през м. януари 2018 г. са по-високи от сметките през м. декември 2017 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

  1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на увеличение

12.2017г.

79,78

 

01.2018г.

79,78

1

  1. Фактор средна температура

 

2017 година

м. декември

2018 година

м. януари

t0 средна външна за периода

5,05

2,10

дни работа за периода

31

32

           Q17(19-2,1)

Q18 = ------------------- = Q17 *1,21

            (19-5,05)

 

К2 = 1,21

  1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

К3 = 32/31 = 1,03

  1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,21*1,00*1,03=1,25

От гореизложеното се вижда, че сметките за м. януари 2018 г. са нараснали около 25%  спрямо сметките за м. декември 2017г., като основните причини затова са повишеното потребление, по- големия отчетен период и по-ниската средна месечна температура.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

01.2018

62,50

125

187,50

250

312,50

375,00

Сума, лв.

12.2017

50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
• Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
• Еднакъв брой (32) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през декември 2017 г. и януари 2018 г.
• По данните на НИХМ за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

От справката е видно, че за м. януари 2018 г. 60,95% от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

Уведомяваме Ви, че от 15.02.2018 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

Прочетена 631 пъти Последно променена в Петък, 09 Март 2018 15:42

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©