Петък, 09 Март 2018 15:42

Анализ на сметките за м. Февруари 2018

Написана от

От 09.03.2018 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец февруари 2018 г.
През месец февруари 2018 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 36 032 MW топлинна енергия, което е с 16 %  по-малко в сравнение с м. януари 2018 г., когато е доставила 43 015 MW. Това се дължи основно на по-малкия отчетен период, който за м. февруари 2018 г. е средно 28 дни, а за м. януари 2018 г. е 32 дни. Средната температура за периода на отчет за м. февруари е 1,96 оС.

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците януари 2018 г. и февруари 2018 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Потребители - % януари 2018г.

26,90

34,05

21,47

10,45

4,38

1,63

1,11

Потребители - % февруари 2018г.

35,05

35,64

18,53

7,25

2,42

0,67

0,45


 

 

Защо сметките през м. февруари 2018 г. са по-ниски от сметките през м. януари 2018 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

 1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на увеличение

01.2018г.

79,78

 

02.2018г.

79,78

1

 1. Фактор средна температура

 

2018 година

м. януари

2018 година

м. февруари

t0 средна външна за периода

2,10

1,96

           Q18(19-1,96)

Q18 = ------------------- = Q18 *1,01

            (19-2,10)

 

К2 = 1,01

 1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

   

  2018 година

  м. януари

  2018 година

  м. февруари

  дни работа на АС за периода

  32

  28

К3 = 28/32 = 0,87

 1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,01*1,00*0,87=0,88

От гореизложеното се вижда, че сметките за м. февруари 2018 г. са с около 16% спрямо сметките за м. януари 2018г., като основна причина за това е по-малкия отчетен период.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

02.2018

42

84

126

168

210

252

Сума, лв.

01.2018

50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
• Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
• Еднакъв брой (28) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през януари 2018 г. и февруари 2018 г.
• По данните на НИХМ за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

От справката е видно, че за м. февруари 2018 г. 70,69% от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв., а 89,22% имат сметки до 150,00 лв.

Уведомяваме Ви, че от 15.03.2018 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.

Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

Прочетена 501 пъти Последно променена в Петък, 09 Март 2018 15:42

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©