Понеделник, 16 Април 2018 18:32

Анализ на сметките за м. Март 2018

Написана от

От 06.04.2018 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец март 2018 г.
През месец март 2018 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 32 909 MW топлинна енергия, което е с 10 % по-малко в сравнение с м. февруари 2018 г., когато е доставила 36 032 MW. Това се дължи основно на по-високата средна месечна температура, която за м. март 2018 г. е в размер на 3,50 оС, докато за м. февруари е 1,96 оС.

 

Справка за начислените суми за отопление и топла вода за месеците февруари 2018 г. и март 2018 г.

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Потребители - % февруари 2018г.

35,05

35,64

18,53

7,25

2,42

0,67

0,45

Потребители - % март 2018г.

39,04

36,31

16,66

5,59

1,68

0,45

0,28


 

 

Защо сметките през м. март 2018 г. са по-ниски от сметките през м. февруари 2018 г.?

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

 1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К1 на увеличение

02.2018г.

79,78

 

03.2018г.

79,78

1

 1. Фактор средна температура

 

2018 година

м. февруари

2018 година

м. март

t0 средна външна за периода

1,96

3,50

           Q18(19-3,50)

Q18 = ------------------- = Q18 *0,91

            (19-1,96)

 

К2 = 0,91

 1. Коефициент, отчитащ дните по периоди

   

  2018 година

  м. февруари

  2018 година

  м. март

  дни работа на АС за периода

  28

  30

К3 = 30/28 = 1,07

 1. Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,00*0,91*1,07=0,96

От гореизложеното се вижда, че сметките за м. март 2018 г. са близки до сметките за м. февруари 2018 г., като основна причина затова е по-големия отчетен период.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

03.2018

45

90

135

180

225

270

Сума, лв.

02.2018

50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
• Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
• Еднакъв брой (30) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през февруари 2018 г. и март 2018 г.
• По данните на НИХМ за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

От справката е видно, че за м. март 2018 г. 75,35 % от клиентите на дружеството имат сметки за отопление и топла вода до 100,00 лв., а 92,01 % имат сметки до 150,00 лв.

Уведомяваме Ви, че към фактурата за м. март са фактурирани част от годишните такси за дялово разпределение на топлинна енергия.
От 16.04.2018 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.
Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

 

Прочетена 598 пъти Последно променена в Понеделник, 16 Април 2018 18:32

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©