Сряда, 25 Юли 2018 15:08

Програма "Изряден клиент на БГВ"

Написана от

Уважаеми Клиенти,
Във връзка с увеличението на цената на природния газ през последната година, както и на всички разходи свързани с производство на топлинна енергия, доведоха до чувствително повишение в цената на топлинната енергия, „Топлофикация-Плевен“ ЕАД е поставена пред невъзможността да покрива направените разходи за подгряване на 1 м³ топла вода, при наличие на пределна цена 8,00 лв. С Решение № Ц -10 от 01.07.2018г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.07.2018г., цената за топлинна енергия с топлоносител гореща вода е в размер 76,58 лв./МВтч без ДДС.  В защита на своите лоялни клиенти, считано от 01.07.2018г., дружеството въвежда нова политика свързана с пределната цена за подгряване на  1 м³ топла вода, а именно:
ПРОГРАМА ИЗРЯДЕН КЛИЕНТ НА БГВ ОТ 01.07.2018г.

  В програмата участват ежемесечно всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:
1. Нямат повече от две неплатени фактури и  съдебни или присъдени задължения към „Топлофикация- Плевен” ЕАД  към последния ден на месеца, за който се издава фактурата.
 2.  Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на „Топлофикация -Плевен” ЕАД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение /влиза в сила към 30.09.2018г./.
 3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение (водомери)  от ФДР и „Топлофикация- Плевен” ЕАД. При не осигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата „Изряден клиент”  за текущия месец.
4. Актуализирана или потвърдена клиентска информация по партидите.
 
„Изрядният клиент”  се ползва от пределна цена за Битово гореща вода в размер на 9,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.
Пример:
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер повече от 9,00 лева с ДДС, „Изрядният клиент”  заплаща за всеки потребен и отчетен кубик цена в размер на 9,00 лева с ДДС.
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по малко от 9,00 лева с ДДС, Клиентите  заплащат цената определена от фирмата за дялово разпределение.
Определя се и пределна цена за всички останали клиенти ползващи топла вода в размер на 13,00 лв. с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода от фирмите за дялово разпределение.
Пример:
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер над 13,00 лева с ДДС. Клиентите  заплащат за всеки потребен и отчетен кубик цена в размер на 13,00 лева с ДДС.
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по малко от 13,00 лева с ДДС, Клиентите  заплащат цената определена от фирмата за дялово разпределение.
Уведомяваме Ви, че съществуващата отстъпка ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ в размер 3% от фактурираната топлинна енергия за месеца без ДДС, се ЗАПАЗВА за всички клиенти на дружеството, заплатили в срок месечните си фактури и нямащи съдебни или присъдени задължения.

Прочетена 2092 пъти Последно променена в Сряда, 25 Юли 2018 15:08

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©