Вторник, 26 Февруари 2019 14:55

"Топлофикация Плевен" ЕАД ще прави проверки при несъответствия между изразходваната топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация и от отоплителни тела Избрана

Написана от

Ръководството на "Топлофикация Плевен" ЕАД оповести, че във връзка със своите нормативно установени задължения, както и с цел подобряване на имиджа на Дружеството, са изпратени над 100 съобщения на клиенти от сгради в етажна собственост. Те са съотнесени към абонатите, при които през предходния отоплителен сезон 2017/2018г. топлинната енергия, отдадена от сградна инсталация е по-голяма от топлинната енергия, отдадена от отоплителните тела.

   
    На всички засегнати  бе предложено да се организира съвместна проверка на състоянието на вътрешната отоплителната инсталация, за да се установят причините за появилите се несъответствия. Ще се ревизират хоризонталната и вертикална разводка на инсталацията, състоянието на щранг-лирите, състоянието и вида на индивидуалните разпределители и отоплителните тела, условията, при които уредите работят, както и ще се установи реално потреблението на всеки абонат.

    На база на горецитираната проверка ще бъдат съставени официални констативни протоколи, съдържащи предписания за коригиращи мерки, включително ще бъде оценена необходимостта от обследване на инсталациите, както и ще бъдат разяснени възможните мерки и препоръки за ефективно отопление.

    През предходната седмица бяха проведени разговори с всички изразили желание за проверка и бяха уточнени точните дати, на които ще се проведат.

     "Целта на това наше действие е както изпълняване на нормативно установени задължения на Дружеството, така и утвърждаване на активна, ефективна и добронамерена политика с мисъл за нашите клиенти. В резултат от подобни мероприятия, разчитаме да изграждаме доверие у клиента, като покажем интерес към проблемите му. Считаме, че откритата комуникация с всеки един абонат, опознаването на потребностите, проблемите и гледните им точки е предпоставка за по-качествени взаимоотношения и подобряване на имиджа на Дружеството" – заключи изпълнителният директор на "Топлофикация Плевен" ЕАД инж. Йордан Василев.

Прочетена 2738 пъти Последно променена в Вторник, 26 Февруари 2019 14:55

Свързани статии (по етикет)

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©