Четвъртък, 20 Декември 2018 14:44

Успешна година отчита Ръководството на "Топлофикация Плевен" ЕАД

Написана от

Проведохме интервю с изпълнителния директор на "Топлофикация Плевен" ЕАД инж. Йордан Василев, който направи равносметка за свършеното през изминаващата година и очерта бъдещите планове за развитие на Дружеството.

Здравейте, инж. Василев. Успяхте ли през тази година да изпълните целите, които си бяхте поставили?Поставените цели в началото на годината бяха изключително амбициозни. Част от тях бяха свързани с повишаване на качеството на предоставяните услуги от Дружество, а други с удовлетворяване на потребностите на нашите клиенти и ги постигнахме. Но всички цели бяха, за да постигнем главния ни стремеж, а именно да подобрим имиджа на Дружеството.
За последните 12 месеца увеличихме броя на нашите клиенти спрямо предходната година. Въведохме нови условия по програмата "Изряден клиент", която е свързана с определянето на пределна цена при ползването на топла вода. Освен това се наблюдава значително увеличение на клиентите, които заплащат редовно месечните си задължения, което за нас е сигнал, че е нарастнало доверието в нашето Дружество. В тази връзка наскоро започнахме да правим по-обстойни проверки на случаите, при които има несъответствия между изразходваната топлинна енергия и отдадената от сградната инсталация и отоплителните тела. По този начин целим да подобрим комуникацията ни с абонатите и едновременно с това да прецизираме техните сметки и да не се налага да доплащат за неправилно отчетена енергия, независимо чия е вината за това.

    В техническо отношение през годината извършихме редица планови ремонти по топлопреносната мрежа. Въведохме в експлоатация нови абонатни станции и освен това успяхме да отремонтирахме и да подменим оборудване на някои от вече съществуващите абонатни на територията на града.

    Имало ли е продължителни спирания на топлоподаването в града през последния отоплителен сезон?

     Със задоволство можем да кажем, че през вече изминалата година не допуснахме продължително спиране на отоплението в нито една сграда на гр. Плевен. Това се дължи на факта, че успяхме в срок да отстраним всички възникнали аварии по топлопреносната мрежа. Помогнахме в отстраняването на пропуски във вътрешно отоплителните инсталации на редица учебни, обществени и жилищни сгради.

    Бихте ли обобщили дали за Вас тази година беше успешна?

    Смятаме, че постигнахме добри резултати в производството на електрическа и топлоенергия. Положихме много усилия, за да повишим ефективността при използване на енергия за задоволяване на собствените нужди на "Топлофикация Плевен" ЕАД.
    
    През 2018 година "Топлофикация Плевен" ЕАД продължава да работи и да изпълнява своята мисия към гражданите на Плевен, а именно да осигурява чисто и екологично отопление, както и битово горещо водоснабдяване.

    Поради специфичните климатични особености на Плевен, които включват дълги периоди на безветрие, водещи до продължително мъгливо време, през зимните месеци се наблюдава рязко увеличение на фините прахови частици.

    Ако "Топлофикация Плевен" ЕАД не функционира, град Плевен ще бъде сред градовете с най-мръсен въздух на територията на България.

    Благодарение на високоефективното производство на топлинна и електрическа енергия, Дружеството подобрява съществено условията на живот на нашите съграждани.

    Поставихте ли си цели за предстоящата 2019 година?

    През следващата година бихме искали да постигнем 3 основни цели:
•    подмяна на амортизирани участъци от топлопреносната мрежа
•    реконструкция на парогенератори
•    извършване на планов ремонт на котел утилизатор

Прочетена 1519 пъти Последно променена в Четвъртък, 20 Декември 2018 14:44

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©