Петък, 14 Декември 2018 10:54

Анализ на сметките за м. Ноември 2018

Написана от

От 07.12.2018 г. клиентите на "Топлофикация- Плевен" ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Ноември 2018 г.

През м. ноември 2018 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите си 22 330 MW топлинна енергия, което е с 15% по- малко в сравнение с м. ноември 2017 г., когато е доставила 25 608 MW. Това се дължи основно на по-късия отчетен период, като за м. ноември 2017 г. той е 30 дни, спрямо 20 дни за м. ноември 2018г

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците ноември 2017 г. и ноември 2018 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

49,00 34,67 11,90 2,97 0,75 0,23 0,12

Ноември.18

2

Потребители - %

53,27 32,48 10,60 2,72 0,63 0,20 0,11

Ноември.17


 

 

 

 За м. ноември 2018 г.  83,67 % от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

Фактори влияещи върху потребената енергия и фактурираните суми за топлинна през м. ноември 2018 г.
Основните фактори влияещи на количеството топлинна енергия и фактурираните суми за м. ноември 2018г., спрямо м. ноември 2017г. са три:

1. Фактор средна температура

 

2017 година

м. ноември

2018 година

м. ноември

t0 средна външна за периода

7,17

4,00

                     (19-4,00)

Q18    =  Q17* ------------------- = Q17 *1,27

                     (19-7,17)

 

К1 = 1,27

2. Коефициент, отчитащ дните по периоди

  2017 година м. ноември 2018 година м. ноември
дни работа на АС за периода 30 20

К2 = 20/30 = 0,67

3. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К3 на увеличение

11.2017г.

79,78

 

11.2018г.

96,18

1,21

Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,27*0,67*1,21=1,03

От горното се вижда, че сметките от през м. ноември 2018 г. сравнени с м. ноември 2017 г. са средно са повишени с 3 % ,т.е. въпреки, че е потребено по-малко количество топлинна енергия с 15% от миналата година, поради увеличената цена на топлинната енергия с Решение №Ц-15 от 01.10.2018г. на КЕВР, считано от 01.10.2018г., сметките за отопление са близки за двете години при еднакъв режим на ползване и равни други условия.

Информираме Ви, че през м. ноември 2018 г. към фактурите за потребена топлинна енергия / ТЕ / са фактурирани 1/3 от годишните такси за дялово разпределение на  ТЕ.
От 17.12.2018 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.  
Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията  и единиците по уредите.

 

 

Прочетена 395 пъти Последно променена в Петък, 14 Декември 2018 10:54

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©