Сряда, 16 Януари 2019 15:46

Анализ на сметките за м. декември 2018

Написана от

От 09.01.2019 г. клиентите на "Топлофикация- Плевен" ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за декември 2018 г.

През м. декември 2018 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите 42 729 MW топлинна енергия, което е с 24% повече в сравнение с м. декември 2017 г., когато е доставила 34 553 MW. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за отчетен период, която за  м. декември 2018г. е в размер на 0,76 0С, докато през предходния м. декември 2017 г. същата е била 5,05 0С. 

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците декември 2017 г. и декември 2018 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

18,82 31,11 22,42 14,21 7,27 3,48 2,68

дек.18

2

Потребители - %

37,91 34,91 17,44 6,71 2,00 0,65 0,38

дек.17


 

 

 

 Защо сметките през м. декември 2018 г. са по-високи от сметките през м. декември 2017 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К3 на увеличение

12.2017г.

79,78

 

12.2018г.

96,18

1,21

 

2. Фактор средна температура

 

2017 година

м. декември

2018 година

м. декември

t0 средна външна за периода

5,05

0,76

                     (19-0,76)

Q18    =  Q17* ------------------- = Q17 *1,31

                     (19-5,05)

 

К2 = 1,31

3. Коефициент, отчитащ дните по периоди

  2017 година м. декември 2018 година м. декември
дни работа на АС за периода 31 31

К2 = 31/31 = 1

Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,21*1,31*1=1,59

От гореизложеното се вижда, че при еднакъв режим на ползване, сметките за м. декември 2018 г. са нараснали с около 59%, спрямо сметките за м. декември 2017г., като основните причини затова са увеличената цена на топлинната енергия и по-ниската средна месечна температура.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

12.2018

79,50

159

238,50

318

397,50

477

Сума, лв.

12.2017

50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
• Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
• Еднакъв брой (31) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през декември 2017 г. и декември 2018 г.
• По данните на НИХМ за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

От справката е видно, че за м. декември 2018 г. 72,35 % от клиентите на дружеството имат сметки до 150.00 лв.
Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.
Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

 

Прочетена 323 пъти Последно променена в Сряда, 16 Януари 2019 15:46

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©