Понеделник, 18 Февруари 2019 11:28

Анализ на сметките за м. януари 2019

Написана от

От 08.02.2019 г. клиентите на "Топлофикация-Плевен" ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец януари 2019 г.
    През месец януари 2019 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите 46 302 MWh топлинна енергия, което е с 8 %  повече  в сравнение с м. декември 2018 г., когато е доставила 42 729 MWh. Това се дължи основно на по-дългия среден отчетен период, като за м. януари 2019г. той е 33 дни, докато през предходния м. декември 2018 г. същият е бил 31 дни. Средна месечна температура за отчетен период, която за  м. януари 2019г. е в размер на 0,64 0С, докато през предходния м. декември 2018 г. същата е била 0,76 0С.

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците януари 2019 г. и декември 2018 г.

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

26,90 34,05 21,47 10,45 4,38 1,63 1,11

декември 2018г.

14,74 31,58 22,22 15,02 8,33 4,37 3,74

януари 2019г.


 

 

 

 Защо сметките през м. януари 2019 г. са по-високи от сметките през м. декември 2018 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К3 на увеличение

12.2018г.

96,18

 

01.2019г.

96,18

1

 

2. Фактор средна температура

 

2018 година

м. декември

2019 година

м. януари

t0 средна външна за периода

0,76

0,64

                     (19-0,64)

Q19    =  Q18* ------------------- = Q18 *1,01

                     (19-0,76)

 

К2 = 1,01

3. Коефициент, отчитащ дните по периоди

  2018 година м. декември 2019 година м. януари
дни работа на АС за периода 31 33

К3 = 33/31 = 1,0645

Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,00*1,01*1,06=1,075

От гореизложеното се вижда, че при еднакъв режим на ползване, сметките за м. януари 2019 г. са нараснали с около 7-8 %, спрямо сметките за м. декември 2018г., като основните причини затова са по-дългия отчетен период и по-ниската средна месечна температура.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

01.2019

54

108

162

216

270

324

Сума, лв.

12.2018

50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
• Еднакъв режим на ползване на отопление в имота
• Еднакъв брой (33) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през декември 2018 г. и януари 2019 г.
• По данните на НИХМ за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

От справката е видно, че за м. януари 2019 г. 68,54 % от клиентите на дружеството имат сметки до 150.00 лв.
Уведомяваме Ви, че от 18.02.2019 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.
Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

 

Прочетена 392 пъти Последно променена в Понеделник, 18 Февруари 2019 11:28

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©