Петък, 22 Март 2019 07:25

Анализ на сметките за м. февруари 2019

Написана от

От 08.03.2019 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец февруари 2019 г.
    През месец февруари 2019 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 31 518 MWh топлинна енергия, което е с около 32 %  по-малко в сравнение с м. януари 2019 г., когато е доставила 46 302 MWh. Това се дължи основно на по-краткия среден отчетен период, като за м. февруари 2019г. той е 28 дни, докато през предходния м. януари 2019 г. същият е бил 33 дни. Средна месечна температура за отчетен период, която за  м. февруари 2019г. е в размер на 4,21 0С, докато през предходния м. януари 2019 г. същата е била 0,64 0С.

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците фувруари 2019 г. и януари 2019 г.

Суми - лв.

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

Потребители - % 14,74 31,58 22,22 15,02 8,33 4,37 3,74

яну.19

Потребители - % 33,01 35,24 19,23 7,96 2,83 1,04 0,69

фев.19


 

 

 

 От справката е видно, че за м. февруари 2019 г. 68,25 % от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв., а 87,48 % имат сметки до 150,00 лв.
 Защо сметките през м. февруари 2019 г. са по-ниски от сметките през м. януари 2019 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К3 на увеличение

01.2019г.

96,18

 

02.2019г.

96,18

1

 

2. Фактор средна температура

 

2019 година

м. януари

2019 година

м. февруари

t0 средна външна за периода

0,64

4,21

                     (19-4,21)

Q19    =  Q19* ------------------- = Q19 *0,8

                     (19-0,64)

 

К2 = 0,8

3. Коефициент, отчитащ дните по периоди

  2019 година м. януари 2019 година м. февруари
дни работа на АС за периода 33 28

К3 = 28/33 = 0,81

Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,00*0,8*0,81=0,65

От гореизложеното се вижда, че при еднакъв режим на ползване, сметките за м. февруари 2019 г. са намалели средно с от  30 % до 35 %, спрямо сметките за м. януари 2019 г., като основните причини затова са по-краткия отчетен период и по-високата средна месечна температура.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

02.2019г.

37,90

75,80

113,60

151,50

189,40

227,30

Сума, лв.

01.2019г.

50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
 • Еднакъв режим на ползване на отопление в имота                                                                                                                                                 
 • Еднакъв брой  (28) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през януари 2019 г. и  февруари 2019 г.
 • По данните на НИХМ  за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

Уведомяваме Ви, че от 18.03.2019 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.
Информираме Ви, че през м. февруари 2019 г. към фактурите за потребена топлинна енергия / ТЕ / са фактурирани 1/3 от годишните такси за дялово разпределение на  ТЕ.
Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

 

Прочетена 174 пъти Последно променена в Петък, 22 Март 2019 07:25

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©