Петък, 12 Април 2019 15:24

Анализ на сметките за м. март 2019

Написана от

От 05.04.2019 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец март 2019 г.
    През месец март 2019 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 19 458 MWh топлинна енергия, което е с около 38 %  по-малко в сравнение с м. февруари 2019 г., когато е доставила 31 518 MWh. Това се дължи по-високата среднодневна температура за отчетен период, която за  м. март 2019г. е в размер на 10,15 0С, докато през предходния м. февруари 2019 г. същата е била 4,21 0С. Средният отчетен период за м. март 2019 г. е 29 дни, докато през м.  февруари 2019 г. същия е бил 28.

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците фувруари 2019 г. и януари 2019 г.

Суми - лв.

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

Потребители - % 33,01 35,24 19,23 7,96 2,83 1,04 0,69

фев.19

Потребители - % 58,11 30,68 8,24 2,12 0,56 0,20 0,08

мар.19


 

 

 

От справката е видно, че за м. март 2019 г. 88,79 % от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

Защо сметките през м. март 2019 г. са по-ниски от сметките през м. февруари 2019 г.

Три са основните фактори, които влияят на сметките:

1. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К3 на увеличение

02.2019г.

96,18

 

03.2019г.

96,18

1

 

2. Фактор средна температура

 

2019 година

м. февруари

2019 година

м. март

t0 средна външна за периода

4,21

10,15

                     (19-10,15)

Q19    =  Q19* ------------------- = Q19 *0,6

                     (19-4,21)

 

К2 = 0,6

3. Коефициент, отчитащ дните по периоди

  2019 година м. февруари 2019 година м. март
дни работа на АС за периода 28 29

К3 = 29/28 = 1,04

Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К123=1,00*0,6*1,04=0,62

От гореизложеното се вижда, че при еднакъв режим на ползване, сметките за м. март 2019 г. са намалели средно с около 38 % спрямо сметките за м. февруари 2019 г., като основна причина затова е по-високата средна месечна температура.

Сравнителна таблица на суми за отопление

Сума, лв.

03.2019г.

31,00

62,00

93,00

124

155,00

186,00

Сума, лв.

02.2019г.

50 100 150 200 250 300

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
 • Еднакъв режим на ползване на отопление в имота                                                                                                                                                 
 • Еднакъв брой  (29) дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през февруари 2019 г. и  март 2019 г.
 • По данните на НИХМ  за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра

Уведомяваме Ви, че от 15.04.2019 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.
Информираме Ви, че през м. март 2019 г. към фактурите за потребена топлинна енергия
/ ТЕ / са фактурирани 1/3 от годишните такси за дялово разпределение на ТЕ.
Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

 

Прочетена 1034 пъти Последно променена в Петък, 12 Април 2019 15:24

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©