Вторник, 17 Декември 2019 11:18

Анализ на сметките за м. Ноември 2019 Избрана

Написана от

От 10.12.2019 г. клиентите на "Топлофикация-Плевен" ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. ноември 2019 г.
    През м. ноември 2019 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите 15 461 MWh топлинна енергия, което е с 44 % по- малко в сравнение с м. ноември 2018 г., когато е доставила 22 330 MWh. Това се дължи основно на по-високата среднодневна температура за отчетен период, като за м. ноември 2019 г. тя е в размер на 10.76 0С, спрямо 4,00 0С за м. ноември 2018г.

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците ноември 2017 г. и ноември 2018 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

49,13 34,76 11,93 2,98 0,75 0,23 0,12

Ноември.18

2

Потребители - %

64,51 27,08 6,30 1,61 0,33 0,12 0,05

Ноември.19


 

 

 

За м. ноември 2019 г.  91,59 % от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лв.

         
 
        Основните фактори влияещи на количеството топлинна енергия и фактурираните суми за м. ноември 2019г., спрямо м. ноември 2018г. са три:

1. Фактор средна температура

 

2018 година

м. ноември

2019 година

м. ноември

t0 средна външна за периода

4,00

10,76

                     (19-10,76)

Q19    =  Q18* ------------------- = Q19 *0,55

                     (19-4,00)

 

К1 = 0,55

2. Коефициент, отчитащ дните по периоди

  2018 година м. ноември 2019 година м. ноември
дни работа на АС за периода 20 28

Този коефициент не е приложим за месец ноември 2019г., тъй като броят на работните дни се различава значително през 2018г. и 2019г. Голяма част от абонатните станции са работили само по няколко часа или няколко дни през ноември 2019г., поради значително по-високите температури. От тук е некоректно използването на този коефициент, като фактор за сравнение.

3. Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К3 на увеличение

11.2018г.

96,18

 

11.2019г.

101,98

1,06

Общ коефициент, отчитащ трите фактора

К = К13=0,55*1,06=0,58

От горното се вижда, че при еднакъв режим на ползване сметките от през м. ноември 2019 г. сравнени с м. ноември 2018 г. са намалени с около 58 %, като основната причина затова е по-високата средна месечна температура.
Напомняме, че с решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулирано, считано от 01.07.2019 г. цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода е определена на 84,98 лв./МВтч без ДДС.

Информираме Ви, че през м. ноември 2019 г. към фактурите за потребена топлинна енергия / ТЕ / са фактурирани 1/2 от годишните такси за дялово разпределение на  ТЕ.
От 18.12.2019 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.  
Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

 

 

Прочетена 173 пъти Последно променена в Вторник, 17 Декември 2019 11:18

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©