Четвъртък, 13 Февруари 2020 10:34

Анализ на сметките за м. януари 2020 Избрана

Написана от

    От 07.02.2020 г. клиентите на "Топлофикация-Плевен" ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец януари 2020 г.
    През месец януари 2020г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите 39 918 MWh топлинна енергия, което е с около 25 %  повече в сравнение с м. декември 2019 г., когато е доставила 31 732 MWh. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за отчетен период, която за  м. януари 2020г. е в размер на 2,17 0С, докато през предходния м. декември 2019 г. същата е била 5,08 0С.

 

Сравнение на начислените суми за отопление и топла вода през месеците декември 2019 г. и януари 2020 г.

№ ред

Суми - лв

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

>300

Месец

1

Потребители - %

29,90 34,33 20,02 9,50 3,89 1,45 0,92

дек.19

2

Потребители - %

26,90 34,05 21,47 10,45 4,38 1,63 1,11

дек.20


 

 

 

 От справката е видно, че за м. януари 2020 г. 60,95 % от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лева, а 82,42 % сметки до 150,00 лева.
.


   Фактори влияещи на количеството топлинна енергия и фактурираните суми за м. януари 2020г., спрямо м. декември 2019г.:

 

1. Основните фактори влияещи върху количеството топлинна енергия са два:

  • Фактор средна температура:
 

2019 година

м. декември

2020 година

м. януари

t0 средна външна за периода

5,08

2,17

                     (19-2,17)

Q20    =  Q19* ------------------- = Q19 *1,21

                     (19-5,08)

 

К1 = 1,21

  • Коефициент, отчитащ дните по периоди
  2019 година м. декември 2020 година м. януари
дни работа на АС за периода 30 31

К2 = 31/30 = 1,03

  • Фактор цена

Период

Цена лв./ МВтч с ДДС

К3 на увеличение

12.2019г.

101,68

 

01.2020г.

101,98

1,00

 

К3 = 1,00

Общ коефициент, отчитащ трите фактора:

К = К1*К2*К3 = 1,21 * 1,03 * 1,00 = 1,25

    Вижда се, че при еднакъв режим на ползване сметките от през м. януари 2020 г. сравнени с м. декември 2019 г. са се увеличили средно  с около 25 %, като основната причина затова е по-ниската средна месечна температура..

Забележка: Таблицата е разработена при условие на:
•    Еднакъв режим на ползване на отопление в имота                                                                                                                                                 
•    Брой дни за отопление, в някои АС поради обективни причини може да има разлика в двата отчетни периода през декември 2019 г. и януари 2020 г.
•    По данните на НИХМ  за средно дневни температури без отчитане посока и сила на вятъра
Уведомяваме Ви, че от 17.02.2020 г. ще бъдат разнасяни фактурите до клиентите.
Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите

 

 

Прочетена 402 пъти Последно променена в Четвъртък, 13 Февруари 2020 10:34

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©