Статии с етикет: ефактура

Понеделник, 20 Януари 2020 16:16

Информация за е-Фактура

Уважаеми Клиенти,
Във връзка многото запитвания, относно допълнителна информация в електронната фактура за разпределена топлинна енергия /МВтч/, отчетени дялови единици, разлика в показания и т.н. за Ви уведомяваме, че подробна справка може да видите:

Публикувана в Електронни фактури

   През седмицата "Топлофикация – Плевен" ЕАД организира засаждане на 3 броя дръвчета в детски учебни заведения-клиенти на Дружеството. Инициативата е във връзка с възможността за издаване на електронни фактури, с цел подобряване информираността на нашите клиенти и пестенето на хартия, а от там и емитирането на по-малко вредни емисии в природата.

Публикувана в Новини
Петък, 05 Юли 2019 08:30

Електронни фактури

  Уважаеми Клиенти,
  "Топлофикация – Плевен" ЕАД Ви уведомява, че от месец юли 2019 г. преминава към издаване на електронна фактура (eFaktura) в сътрудничество с "Борика-Банксервиз" АД. Всички заявили желание да получават по този начин своята месечна фактура и при наличие на потребена топлинна енергия за подгряване на топла вода през месец юни 2019г., ще бъдат уведомени на регистрирания от тях имейл адрес.

  Напомняме, че клиентите на дружеството могат ежемесечно да получават електронна фактура за ползвана топлинна енергия. За тази цел е необходимо да попълните "Заявление-декларация" по образец, като декларирате валиден имейл адрес, на който ще получавате съобщения за издадените на Ваше име електронни фактури. Формуляр може да получите на място в клиентския център или да изтеглите от нашия сайт (https://www.toplo-pleven.com) в раздел е-Фактура. Надлежно оформените документи се представят в клиентския център на дружеството с адрес: ул. „Източна индустриална зона” № 128, по пощата, п.к. 93, с куриер, факс /064 895-289/ или със сканирано копие на имейл адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

  „Е-фактура” е официален документ, признат от Националната агенция по приходите. Тя представлява подписан документ с валиден електронен подпис, напълно равностоен на издаваните фактури на хартиен носител. Електронните фактури, получавани чрез системата www.efaktura.bg, отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантира автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от клиента електронен адрес.

Благодарим за доверието!

 
Публикувана в Новини
Сряда, 05 Юни 2019 13:08

Електронни фактури

  Уважаеми Клиенти,
  "Топлофикация – Плевен" ЕАД уведомява всички свои клиенти, че предоставя нов начин за получаване на издадените фактури за топлинна енергия, а именно електронна фактура (eFaktura) в сътрудничество с "Борика-Банксервиз" АД. В тази връзка Ви уведомяваме, че е необходимо да декларирате валиден имейл адрес, на който ще получавате съобщения за издадените на Ваше име електронни фактури. За целта трябва да попълните "Заявление-декларация" по образец. Формуляр може да получите на място в клиентския център или да изтеглите от нашия сайт (https://www.toplo-pleven.com) в раздел е-Фактура. Надлежно оформените документи може да представите в клиентския център на дружеството с адрес: ул. „Източна индустриална зона” № 128, по пощата, п.к. 93, с куриер, факс /064 895-289/ или сканирано копие на имейл адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 
Публикувана в Новини
Петък, 20 Декември 2019 09:10

е-Фактура

  "Топлофикация - Плевен" ЕАД преминава към нов начин за получаване на издадените фактури за топлинна енергия (eFaktura) в сътрудничество с "Борика - Банксервиз" АД.

 1. Какво е електронна фактура?
 2. Каква е разликата между електронна и хартиената фактура?
 3. Защо да изберем електронна фактура?
 4. Как да получавам eFaktura?
 5. Често задавани въпроси за eFaktura
 6. Бланки и формуляри

  Какво е електронна фактура?
  Електронната фактура е първичен счетоводен документ, който е признат от българското и европейското законодателство. Тя съдържа всички задължителни реквизити и не се различава по съдържание от хартиената фактура. Удобствата при електронните фактури са бързото и лесно издаване, съхраняване и изпращане.
  Електронното фактуриране е автоматичен процес на издаване, изпращане, получаване и обработка на фактури по електронен път. То е част от търговските процеси, наречени "поръчка-инкасиране", от гледна точка на доставчика и "покупка-плащане", от гледна точка на купувача. Преминаването към електронно фактуриране ще доведе до по-малък разход на време, по-бързо плащане и ограничаване на грешките във фактурите.
  Обменът на електронни документи е процес, при който доставчици и купувачи обменят и управляват електронни документи, включително електронни фактури посредством интернет. Електронните документи могат да бъдат в произволен формат, а електронните фактури се представят в структуриран XML формат. Към електронните фактури, също така, може да бъдат прикачени документи, например кредитни/дебитни известия, уведомления, рекламни материали, покани, и др., съпътстващи фактурата документи. Тези документи могат да бъдат в произволен формат.
Сигурният обмен на електронни документи, в т.ч. електронни фактури, осигурява бързо и сигурно управление в реално време на процеса по представяне на документи между двете страни издател и получател. Електронното фактуриране предоставя възможности за бърз сетълмент и подобряване на наблюдението на паричните потоци, намаляване на разходите и грешките, породени от човешкия фактор.
  Каква е разликата между електронната фактура и хартиената фактура?
  Електронните фактури изглеждат като традиционните хартиени фактури, но могат да се разглеждат на компютър в електронен формат. Съответно фирмата може да използва този формат за принтиране и изпращане на електронните фактури по електронна поща.
  Електронната и хартиената фактура не се различават по реквизити и съдържание. Но времето за издаване и получаване на електронните фактури е сведено до минимум. При електронните фактури има възможност за автоматично попълване на данните.
  Защо да изберем електронна фактура?
Електронната фактура представлява документ, подписан с валиден електронен подпис, напълно равностоен на издаваните досега фактури на хартиен носител. Цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантира автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от Вас електронен адрес.

  Основни предимствата за Вас:

 • Бързина и сигурност – фактурата е достъпна веднага след издаване посредством персонално защитен достъп. Така по всяко време разполагате с информация за потребление на енергия и дължимите за нея суми;
 • Оптимална комуникация – един общ адрес за получаване на е-фактури от различни доставчици;
 • Електронен архив – достъп до всички фактури по всяко време и възможност за бързо търсене на данни и за разпечатване при нужда;
 • Грижа за околната среда – ограничаване на печата и ползването на хартия;
 • Получавай електронни фактури и електронни документи в реално време- веднага след излизане на фактурата, Вие ще бъдете уведомявани с имейл съобщение на посочена от Вас електронна поща. Всеки потребител на електронни документи/фактури има сигурен персонален online достъп до всички документи. Потребителите могат по лесен начин да управляват големи масиви от електронни документи/фактури като посредством широк набор от филтри могат да достигат до желаната от тях информация за текущи или архивирани вече фактури;
 • Пълна история и прегледност на документите в системата;
 • Електронен архив за период от 10 г.- законовото изискване за съхранение на фактурите за дълги периоди води до високи разходи при традиционното организиране на хартиени архиви. Електронният архив намалява разходите и създава възможност за по лесен достъп до информацията независимо от периода назад във времето;
 • Интеграция с канали за онлайн банкиране- Заплащането на задълженията по фактура може да се осъществи веднага след приемане на електронните фактури, при това без да се напуска работното място. Не е необходимо да се пишат платежни нареждания;
 • Препращане на получени електронни фактури и документи;
 • Сигурност − фактурите не могат да бъдат изтрити или изгубени;
 • Разполагате с данните в дигитална форма.


  Как да получавам eFaktura?

  Необходим е само валиден имейл адрес и достъп до интернет. НЕ е нужно да имате електронен подпис. Такъв е нужен само на издателя на фактурата "Топлофикация-Плевен" ЕАД.

  Важно:
  За да получавате фактурите си топлинна енергия на посочена от Вас електронна поща, трябва да заявите своето съгласие, като попълните "Заявление-декларация" по образец. Формуляр може да получите на място в клиентския център или да изтеглите от нашия сайт (https://www.toplo-pleven.com). Надлежно оформените документи се представят в клиентския център на дружеството с адрес: ул. "Източна индустриална зона" № 128, по пощата, п.к. 93, по пощата, с куриер, факс /064 895-289/ или сканирано копие на имейл адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
  Когато Вашата първа електронна фактура е готова, ще получите Покана за регистрация от подателя Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Всеки път, когато е издадена нова фактура, ще бъдете уведомявани на регистрирания от Вас имейл адрес.

  Често задавани въпроси за eFaktura

1. Защо не получавам покана за регистрация?
Възможни са няколко причини:
–Не е издадена електронна фактура.
–Въведен е грешен имейл адрес.
–Вашият имейл е защитен с филтър (анти-спам софтуер). Проверете в електронната си поща дали имате блокирани съобщения от адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или попитайте администратора на Вашия имейл сървър за тези настройки.
–Възможно е при временни проблеми на Вашия имейл сървър да не получите известие за фактури, въпреки че адресът е верен и фактурите са заредени на страницата на eFaktura. В такъв случай, ако вече сте регистриран потребител, може да заредите eFaktura.bg, от където да влезете в системата.

2. Възможно ли е да ми изпратите фактурите отново, тъй като ги изтрих?
Изтриването на електронни фактури е невъзможно. За да видите стари фактури, натиснете бутона ФИЛТЪР. За справка можете да изберете различен период от иконката, изобразяваща календар.

3. Искам да отворя фактурите си отново.
Трябва ли да чакам нов имейл от eFaktura.bg с линк към страницата?
Това не е необходимо. За да влезете в страницата на eFaktura.bg, Ви трябва имейл адрес, на който получавате известията и паролата за достъп.

4. Къде се намира детайлната информация към фактурата?
Детайлната информация е в прикачения към фактурата файл. Той може да бъде отворен от бутона с иконка на кламер или от линка в самата фактура. Там е цялата информация, както бихте я получили в плик по пощата. Тази информация е винаги достъпна и може да се разпечатва.


5. Ще остане ли възможността да си отваряме фактурите през сайта на "Топлофикация-Плевен" ЕАД?
Не сегашната възможност за преглед на фактурата на сайта на "Топлофикация-Плевен" ЕАД ще отпадне с въвеждането на електронната фактура. Всички клиенти използващи тази опция ще трябва да потвърдят желанието си за получаване и преминаване на електронна фактура.
6. При заявено съгласие за е-Фактура ще получавам ли и същата на хартиен носител?
Не. При заявено желание за получаване на електронна фактура автоматично ще отпада изпращането ѝ на хартиен носител.

  Бланки и формуляри

 • Заявление за преминаване към електронна фактура от фирма: pdf_icon doc_icon
 • Заявление за преминаване към електронна фактура от битов потребител: pdf_icon doc_icon
 
Публикувана в Електронни фактури

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©