От  01.07.2011г. влизат в сила нови цени за топлинната енергия:

 

  Дружество Цена на ТЕ лв/Мвтч без ДДС
    битови, стопански, бюджетни абонати /топла вода/ промишлени абонати /пара/
1 “Топлофикация – София” ЕАД 77,48 -
2 “ЕВН България Топлофикация” ЕАД 88,62 -
3 “Топлофикация – Плевен” ЕАД 68,32 66,28
4 “Топлофикация – Русе” ЕАД 69,38 91,90
5 “Топлофикация – Перник” АД 72,30 75,95
6 “Далкия Варна” ЕАД 84,66 -
7 “Топлофикация – Враца” ЕАД 81,56 -
8 “Топлофикация – Бургас” ЕАД 67,62 80,31
9 “Топлофикация – ВТ” АД 98,61 -

“Топлофикация – Плевен ” ЕАД работи за своите клиенти, съпричастна е към затрудненото финансово състояние на гражданите от нашия град и в знак на запазване на доброто отношение към тях, Съвета на Директорите взе решение да запази пределната цена за топла вода на 8 лв./м3.

С изразено желание за диалог между нас и клиентите е разработена програма за работа с длъжници, с възможност за  избор на варианти за издължаване в зависимост от социалното положение и размера на дълга, включително и разсрочено плащане на сумата при облекчени условия.

Дружеството работи усилено за стартирането на  съдебни процедури срещу некоректни клиенти. След провеждане разговори с тях и непостигнато съгласие за извънсъдебно споразумение се завеждат дела за събиране на вземането по реда на принудителното изпълнение.

 

 

“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец юни 2011 год. ще се извърши на  30 юни и 1 юли 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

 

 

“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец май 2011 год. ще се извърши на  30  и 31 май 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

Вторник, 26 Април 2011 14:37

Закриване на инкасо пункт

Написана от

pos“Топлофикация - Плевен” ЕАД уведомява своите потребители, че от 01.05.2011г. се закрива инкасо пункт на ул. “Дойран ” № 73.

Потребителите могат да заплащат задълженията си за топлоенергия по следните начини:

•    Плащане през Интернет  чрез системата на  ePay
•    Плащане в брой през Интернет  в офисите, обслужващи Изипей АД
•    Плащане по банков път  с платежно нареждане по сметка в:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД КЛОН ПЛЕВЕН    
IBAN: BG 05 FINV 9150 10BG N0A9 QL    BIC: FINVBGSF
(посочете абонатния номер и името на титуляра на партидата)
•    Плащане на текуща сметка в:  ДСК Банка, Уникредит Булбанк, ОББ
•    Плащане в брой на гишета, обслужващи "Топлофикация Плевен" ЕАД
1.    "Топлофикация-Плевен" ЕАД – приемна ул."Изт.индустр. зона" № 128           
2.    ул. "Бъкстон" №3  - приемна
3.    Общинска банка – ул."Кирил и Методий" № 10
4.    Централна поща – пл. "Възраждане"
5.    Поща клон - ж.к. "Сторгозия"
6.    Бюро "Хелп" – ж.к. "Сторгозия"
7.    Окръжна болница /гишето до регистратурата/
8.    ул. "Русе"  № 13 /до Джамията/
9.    ул."Чаталджа " № 3  /до ВиК /
10.    Офис на Първа инвестиционна банка – ул."В. Левски" № 126

 

“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец април 2011 год. ще се извърши на  27 и 28 април 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

Понеделник, 09 Декември 2013 14:32

Приключване на отоплителен сезон 2010/2011

Написана от

Spring“Топлофикация - Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че поради повишаването на външните температури и благоприятната метеорологична прогноза от 19 април 2011 г. започва поетапно спиране на отоплението в града. Ще се спазва следната последователност на спиране: обществени сгради, жилищни сгради, детски и здравни заведения.  
На 19 и 20 април при преминаване от зимен към летен режим на топлоснабдяване са възможни смущения при подгряването на топлата вода.

 

“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец март 2011 год. ще се извърши на  31 март и 1 април 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

Вторник, 04 Януари 2011 10:29

Нови цени на топлинната енергия

Написана от

С решение №Ц-045 от 27.12.2010 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.01.2011 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  64.11 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 67.07 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.01.2011 г.:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 64.11 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 67.07 лв./МВтч без ДДС;
  • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©