На 1 и 2 април екипи на “Топлофикация Плевен” ще засичат извънредно показанията на топломерите в абонатните станции. Това се налага заради новата по-висока цена на топлоенергията, която влиза в сила от 1 април 2010 г. след решение на ДКЕВР от 31 март 2010 г. Новата цена на топлинната енергия е резултат от влязлото в сила от същата дата поскъпване на природния газ с 5.34%.
На база на решението на регулаторната комисия “Топлофикация Плевен” променя цената на топлоенергията за битовите абонати от 65.02 лв./МВтч без ДДС на 67.88 лв./МВтч (увеличение с 4.4%).
Промишлените ще плащат 79.75 лв./МВтч без ДДС. Досега цената за промишлените потребители беше 75.73 лв./МВтч.
Преференциалната цена, на която от 1 април “Топлрофикация Плевен” ще продава електрическа енергия, е 172.37 лв./МВтч.

Въпреки много ниските температури през месец януари и по-високата цена на парното, която влезе в сила от началото на 2010 г., сметките за отопление и топла вода, които ще платят абонатите на “Топлофикация Плевен” няма да са по-различни от тези за декември миналата година. Това категорично се вижда от сравнителния анализ на начислените суми за месеците декември и януари.

За последните десет дни “Топлофикация Плевен” подава средно с 27% повече топлоенергия към абонатите си заради ниските температури. За същия период дружеството е увеличило потреблението на газ средно с  24.2%.
За дните от 16 до 25 януари средноденонощните температури паднаха от минус 0.3 до минус 13.4 градуса, като отчетената средноденонощна температура достигна минус 6.27 градуса. Това  наложи значителния ръст от 27% в произведената и подадена от “Топлофикация Плевен” топлоенергия, за да отговори на нуждите на потребителите – битови и промишлени.
Така ако на 16 януари произведената топлоенергия е била 1 682 МВтч за денонощие, то на 25 януари тя е 2 534 МВтч, тоест с 50.8% повече. Като най-чувствително увеличението е от 20 януари насам, когато произведената топлоенергия се задържа трайно над 2 100 МВтч за денонощие.
Всички тези цифри говорят за значително увеличение на потреблението, особено при битовите абонати, които заради студа са се отказали от икономия.

Абонатите на “Топлофикация Плевен” вече ще получават много по-детайлни и в същото време по-разбираеми справки за потребената от тях топлинна енергия. В това абонатите ще могат да се убедят до дни, когато ще получат сметките си за декември. На първата страница на справката за консумираната топлинна енергия за съответния период ще бъде отпечатана обичайната досега информация, която не беше достатъчно разбираема за абонатите. Затова от “Топлофикация Плевен” от този месец включват допълнителни данни, които ще са по-ясни за абонатите. Те ще бъдат представени в табличен вид на гърба на фактурата.

От 1 януари 2010 г., след решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от 30 декември 2009 г., парното в страната е с по-висока цена. Поскъпването е заради увеличението на природния газ и засяга всички топлофикации, които ползват синьото гориво като основна суровина за производството на топлинна енергия.

Петък, 11 Декември 2009 14:32

Ноемврийските сметки за парно...

Написана от

Абонатите на "Топлофикация Плевен" вече могат да плащат сметките за потребена топлоенергия през месец ноември. Припомняме, че към ноемврийскиsegaте фактури е начислена и половината от дължимата годишна такса за услугата дялово разпределение. Размерът на таксата се определя от обслужващата фирма за дялово разпределение.
Сметките могат да бъдат платени на няколко пункта:
1.    ул."Дойран" № 73 (сградата на "Електроразпределение")
2.    Общинска банка –  ул. "Кирил и Методий" № 10
3.    Централна поща –  пл. "Възраждане"
4.    Поща –  кв. "Сторгозия"
5.    Окръжна болница (гишето е до регистратурата)
6.    "Чаталджа" № 3
7.    Първа инвестиционна банка – ул. "В. Левски" №126
8.    Бюро "Хелп" – кв. "Сторгозия", р-т "Теодорос"
9.    Приемна – "Топлофикация-Плевен" ЕАД – ул. "Източна индустр. зона" №128

Понеделник, 07 Декември 2009 16:12

Проблема с подмяната на топломерите ...

Написана от

Проблема с подмяната на топломерите обсъдиха представители на топлинните счетоводители и на "Топлофикация Плевен"
Редовна среща в началото на отоплителния сезон проведоха представители на фирмите за топлинно счетоводство в Плевен и ръководството на "Топлофикация Плевен". Тази година срещата беше изтеглена малко по-рано от обичайното заради въведената пределна цена на топлата вода. От топлофикационното дружество апелираха към фирмите за топлинно счетоводство за разбиране и по-голяма експедитивност при подаване на информацията, за да има достатъчно време да се обработят абонатните станции, при които ще има сторниране в цената, и сметките за ноември да бъдат готови в срок.

Не повече от 8 лв. за кубик потребена топла вода ще плащат през зимния период абонатите на “Топлофикация Плевен”, след като ръководството на дружеството реши да запази въведения  праг в цената й.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©