“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец март 2011 год. ще се извърши на  31 март и 1 април 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

Вторник, 04 Януари 2011 10:29

Нови цени на топлинната енергия

Написана от

С решение №Ц-045 от 27.12.2010 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.01.2011 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  64.11 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 67.07 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.01.2011 г.:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 64.11 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 67.07 лв./МВтч без ДДС;
  • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Петък, 23 Юли 2010 11:50

Профилактика

Написана от

“Топлофикация Плевен” уведомява своите абонати, че поради извършване на ремонтни работи предстоят следните спирания на топлоподаването /топлата вода/:
1. През периода от 22:00 часа на 8.08.2010 г. /неделя/ до 15.08.2010 г. /неделя/ за следните улици и райони: комплекс “Сторгозия”, комплекс “Воден”,  ул.”Гренадерска”, района около площад “Македония”, ул.”П.Р.Славейков”, ул. “Ал. Константинов”, ул. “Иван Вазов” , централната градска част, района заключен между  улиците    “Данаил Попов”, Княз Ал. Батемберг”, “Бяло море”, “Лозенка”, “Панега”.
2. През периода от 8:00 часа на 16.08.2010 г. /понеделник/ до 22.08.2009 г. /неделя/ за следните райони и улици и райони: жилищен комплекс “Мара Денчева”, 9-ти квартал, района заключен между улиците “Георги Кочев”, бул.“Русе”, “Сергей Румянцев”, “Чаталджа”, “Цар Самуил” и частично централната градска част заключена между бул. “Дойран”, бул. “Христо Ботев”, ул. “Дим. Константинов”, ул. “Вардар” и  ул. “Стара планина”.


Молим отговорниците за абонатните станции на съответните сгради да спрат подаването на студена вода към подгревателите за обявените срокове.

Пресконференция -  01.07.2010От 1 юли увеличение на цените за битовите абонати няма да има
За промишлените абонати – цената дори по-ниска от старата


“Топлофикация Плевен” запазва старите цени на топлоенергията, въпреки решението на ДКЕВР от 1 юли природният газ да поскъпне с почти 25%. До това решение се стига след сериозно обсъждане от екип от икономисти и инженери, съвместно със собственика на дружеството, обяви на пресконференция зам. изпълнителният директор на “Топлофикация Плевен” – инж. Иван Гетов.
Решението е възможно благодарение на  стратегическата инвестиция, която собственикът на “Топлофикация Плевен” направи преди две години с прилагането на най-добрите световни практики с въвеждането в експлоатация на високоефективна газова турбина за комбинирано производство на ел.енергия и топлоенергия.

Абонатите на “Топлофикация Плевен” ще продължат да се ползват от възможността да плащат по-малко за топла вода, след като от ръководството на дружеството решиха да продължат инициативата за предел в цената й. Така битовите абонати няма да плащат повече от 8 лв. за един кубик потребена топла вода.
“Достъпна цена на топлата вода за всички” е девизът, който от “Топлофикация Плевен” следват вече повече от година.

 

На 1 и 2 април екипи на “Топлофикация Плевен” ще засичат извънредно показанията на топломерите в абонатните станции. Това се налага заради новата по-висока цена на топлоенергията, която влиза в сила от 1 април 2010 г. след решение на ДКЕВР от 31 март 2010 г. Новата цена на топлинната енергия е резултат от влязлото в сила от същата дата поскъпване на природния газ с 5.34%.
На база на решението на регулаторната комисия “Топлофикация Плевен” променя цената на топлоенергията за битовите абонати от 65.02 лв./МВтч без ДДС на 67.88 лв./МВтч (увеличение с 4.4%).
Промишлените ще плащат 79.75 лв./МВтч без ДДС. Досега цената за промишлените потребители беше 75.73 лв./МВтч.
Преференциалната цена, на която от 1 април “Топлрофикация Плевен” ще продава електрическа енергия, е 172.37 лв./МВтч.

Въпреки много ниските температури през месец януари и по-високата цена на парното, която влезе в сила от началото на 2010 г., сметките за отопление и топла вода, които ще платят абонатите на “Топлофикация Плевен” няма да са по-различни от тези за декември миналата година. Това категорично се вижда от сравнителния анализ на начислените суми за месеците декември и януари.

За последните десет дни “Топлофикация Плевен” подава средно с 27% повече топлоенергия към абонатите си заради ниските температури. За същия период дружеството е увеличило потреблението на газ средно с  24.2%.
За дните от 16 до 25 януари средноденонощните температури паднаха от минус 0.3 до минус 13.4 градуса, като отчетената средноденонощна температура достигна минус 6.27 градуса. Това  наложи значителния ръст от 27% в произведената и подадена от “Топлофикация Плевен” топлоенергия, за да отговори на нуждите на потребителите – битови и промишлени.
Така ако на 16 януари произведената топлоенергия е била 1 682 МВтч за денонощие, то на 25 януари тя е 2 534 МВтч, тоест с 50.8% повече. Като най-чувствително увеличението е от 20 януари насам, когато произведената топлоенергия се задържа трайно над 2 100 МВтч за денонощие.
Всички тези цифри говорят за значително увеличение на потреблението, особено при битовите абонати, които заради студа са се отказали от икономия.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©