Понеделник, 19 Декември 2011 12:54

Новите сметки за ноември

Написана от

От 12.12.2011 г. абонатите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за топлинна енергия за м. ноември 2011 г. на касите.
През м. ноември 2011 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си с 83% повече топлина, отколкото през м. ноември 2010 г.поради по-ниските средноденонощни и месечна температури.

Към сметките за м.ноември 2011 г. е добавена и ½ от годишната такса за уреди за сезон 2011/2012 г.
От 16.12.2011 г. се разнасят и фактурите на абонатите. Напомняме, че на гърба на всяка фактура е разпечатана и подробна информация за енергията и единиците по уредите.

Анализ на сметките

 

“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец ноември 2011 год. ще се извърши на 28, 29 и 30 ноември 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

 

 

 

 

 

Вторник, 25 Октомври 2011 10:51

Начало на отоплителен сезон 2011/2012

Написана от

Във връзка с неблагоприятната метеорологична прогноза за следващите дни "Топлофикация - Плевен" ЕАД съобщава, че от 26 октомври 2011 год. започва пускането на отоплението на всички абонати в града.

С оглед качественото запълване на вътрешната отоплителна инсталация е необходимо всички радиаторни термостатични вентили да са напълно отворени на позиция 5.

Понеделник, 24 Октомври 2011 10:28

Отчитане на изразходваната топлинна енергия

Написана от

 

“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец октомври 2011 год. ще се извърши на  25 и 26 октомври 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

 

 

 

Понеделник, 03 Октомври 2011 12:32

Нови цени на топлинната енергия

Написана от

С решение № Ц-33/27.09.2011г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01 октомври 2011 година, се определят следните цени за Топлофикация Плевен ЕАД:

•  Еднокомпонентна  цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 71,58 лв./МВтч.;
•  Еднокомпонентна  цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 73,44 лв./МВтч.;
•  Преференциална цена за изкупуване на  електрическа енергия от централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия – 233,91 лв./МВтч.

* В цените не е включен данък върху добавената стойност.

През новия отоплителен сезон "Топлофикация Плевен" запазва пределната цена на топлата вода, която беше въведена от юли 2009г. и е 8 лв./куб.м.

 

 

“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец септември 2011год. ще се извърши на  30 септември  и 1 октомври 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

 

 

 

 

 

“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец август 2011 год. ще се извърши на  29  и 30 август 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

 

 

“Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец юли 2011год. ще се извърши на  28  и 29 юли 2011 год.

Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

 

 

 

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©