Accounting"Топлофикация Плевен" ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец юни 2018 год. ще се извърши на 29 и 30 юни 2018 год.
Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането!

Accounting"Топлофикация Плевен" ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец май 2018 год. ще се извърши на 28 и 29 май 2018 год.
Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането!

Accounting"Топлофикация Плевен" ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец април 2018 год. ще се извърши на 26 и 27 април 2018 год.
Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането!

Понеделник, 16 Април 2018 18:32

Анализ на сметките за м. Март 2018

Написана от

От 06.04.2018 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец март 2018 г.
През месец март 2018 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 32 909 MW топлинна енергия, което е с 10 % по-малко в сравнение с м. февруари 2018 г., когато е доставила 36 032 MW. Това се дължи основно на по-високата средна месечна температура, която за м. март 2018 г. е в размер на 3,50 оС, докато за м. февруари е 1,96 оС.

Accounting"Топлофикация Плевен" ЕАД съобщава на своите абонати, че месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец март 2018 год. ще се извърши на 27, 28 и 29 март 2018 год.
Молим гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането!

Сряда, 21 Март 2018 09:58

Начини на плащане

Написана от

Потребителите могат да заплащат задълженията си за топлоенергия по следните начини:

•    Плащане през Интернет чрез системата на  ePay
•    Плащане в брой през Интернет в офисите, обслужващи Изипей АД
•    Плащане по банков път  с платежно нареждане по сметка в:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК КЛОН ПЛЕВЕН
IBAN: BG97 UNCR 7630 1020 4998 95
BIC: UNCR BGSF
(посочете потребителския номер и името на титуляра на партидата)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД КЛОН ПЛЕВЕН    
IBAN: BG 05 FINV 9150 10BG N0A9 QL 
BIC: FINV BGSF
(посочете потребителския номер и името на титуляра на партидата)
•    Плащане на текуща сметка в:  ДСК Банка, Уникредит Булбанк, ОББ
•    Плащане в брой на гишета, обслужващи "Топлофикация Плевен" ЕАД
1.    ул."Изт.индустр. зона" № 128  – приемна "Топлофикация-Плевен" ЕАД          
2.    ул. "Д. Константинов " №23А
3.    Общинска банка – ул."Кирил и Методий" № 10
4.    Централна поща – пл. "Възраждане"
5.    Поща клон - ж.к. "Сторгозия"
6.    Бюро "Хелп" – ж.к. "Сторгозия"
7.    Окръжна болница /гишето до регистратурата/
8.    ул. "Русе"  № 13 /до Джамията/
9.    ул."Чаталджа " № 3  /до ВиК /
10.  Офис на Първа инвестиционна банка – ул."В. Левски" № 126

От 09.03.2018 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец февруари 2018 г.
През месец февруари 2018 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 36 032 MW топлинна енергия, което е с 16 %  по-малко в сравнение с м. януари 2018 г., когато е доставила 43 015 MW. Това се дължи основно на по-малкия отчетен период, който за м. февруари 2018 г. е средно 28 дни, а за м. януари 2018 г. е 32 дни. Средната температура за периода на отчет за м. февруари е 1,96 оС.

От 09.02.2018 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за месец януари 2018 г.
През месец януари 2018 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите 43 015 MW топлинна енергия, което е с 24 %  повече  в сравнение с м. декември 2017 г., когато е доставила 34 553 MW. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за  м. януари 2018 г. в размер на 2,10 оС, докато през предходния м. декември 2017 г. същата е била 5,05 оС.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©