Вторник, 15 Декември 2015 08:07

Анализ на сметките за м. Ноември 2015

От 11.12.2015 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Ноември 2015 г.

През м. Ноември 2015 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 18 971 MW топлинна енергия, което е с 34% по-малко в сравнение с м. Ноември 2014 г., когато е доставила 28 927 MW. Това се дължи основно на по-високата средна месечна температура за м. Ноември 2015 г. в размер на 9,80С, докато през м. Ноември 2014 г. същата е била 6,250С .

Публикувана в Новини
Сряда, 15 Април 2015 10:57

Анализ на сметките за м. Март 2015

От 14.04.2015 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Март 2015 г.

През м. Март 2015 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 28 008 MW топлинна енергия, което е с 31% повече в сравнение с м. Март 2014 г. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за м. Март 2015 г. в размер на 6,80С, докато през м. Март 2014 г. същата е била 9,7060С .

Публикувана в Новини
Понеделник, 16 Март 2015 12:43

Анализ на сметките за м. Февруари 2015

От 11.03.2015 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Февруари 2015 г.

През м. Февруари 2015 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 36 547 MW топлинна енергия, което е с 2% повече в сравнение с м. Февруари 2014 г. Това се дължи основно на по-дългия период на отчет за м. Февруари 2015 г. от 29 дни, докато периодът на отчет през м. Февруари 2014 г. е бил 28 дни.

Публикувана в Новини
Петък, 13 Февруари 2015 09:37

Анализ на сметките за м. Януари 2015

От 11.02.2015 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Януари 2015 г.

През м. Януари 2015 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 44 667 MW топлинна енергия, което е с 20% повече в сравнение с м. Декември 2014 г. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за м. Януари 2015 г. в размер на 0,426 0С, докато през м. Декември 2014 г. същата е била 2,63 0С

Публикувана в Новини
Вторник, 13 Януари 2015 14:11

Анализ на сметките за м. Декември 2014

От 12.01.2015 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за топлинна енергия за м. Декември 2014 г. на касите.

През м. Декември 2014 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 36 430 MW , което е с 14% по-малко в сравнение с м. Декември 2013 г., когато е доставила 42 013 MW. Това се дължи основно на по-високата средна месечна температура за м. Декември 2014 г. в размер на 2,6 0С, докато през м. Декември 2013 г. същата е била 0,239 0С

Публикувана в Новини
Събота, 13 Декември 2014 16:46

Анализ на сметките за м. Ноември 2014

От 11.12.2014 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за топлинна енергия за м. Ноември 2014 г. на касите.

Топломерите за м. Октомври бяха отчетени в периода 27-29.10.2014 г., като едновременно с това беше включено и отоплението за сезон 2014-2015 г. Топломерите за м. Ноември 2014 г. бяха отчетени в периода от 27-29.11.2014 г.

През м. Ноември 2014 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си 28 327 MW , което е около два пъти повече от енергията за м. Ноември 2013 г.

Публикувана в Новини
Сряда, 16 Април 2014 13:32

Анализ на сметките за м. Март 2014

От 11.04.2014 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Март 2014 г.

През м. Март 2014 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с около 40% по-малко топлинна енергия, отколкото през м. Февруари 2014 г., което се дължи на по- високата средно месечна температура от 9,7060С през м. Март 2014 г., докато през м. Февруари 2014 г. същата е била 1,8550С.

Публикувана в Новини
Понеделник, 17 Март 2014 12:21

Анализ на сметките за м. Февруари 2014

От 12.03.2014 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Февруари 2014 г.

През м. Февруари 2014 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с 6% по-малко топлинна енергия, отколкото през м. Януари 2014 г., което се дължи на малко по- високата средно месечна температура от 1,8550С през м. Февруари 2014 г.,  докато през м. Януари 2014 г. същата е била 0,930С, а средната за периода на мерене през Януари е  1,480С.

Публикувана в Новини
Етикети
Понеделник, 17 Февруари 2014 09:59

Анализ на сметките за м. Януари 2014

От 11.02.2014 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. януари 2014 г.

През м. януари 2014 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с 4% по-малко топлинна енергия, отколкото през м. декември 2013 г., което се дължи на малко по- високата средно месечна температура от 0,930С през м. януари 2014 г.,  докато през м. декември 2013 г. същата е била 0,2390С и 6% по- малко топлинна енергия, отколкото през м. януари 2013 г., дължащо се на по– дългия период на отчет за м. януари 2013 г.

Публикувана в Новини
Етикети

От 10.01.2014 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. декември 2013 г.

През м. декември 2013 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с 6% топлинна енергия повече в сравнение с м. декември 2012 г. Това се дължи на по-дългия отчетен период за м. декември 2013 г. - средно 31 дни, а през м. декември 2012 г.- средно 29 дни.

Публикувана в Новини
Етикети

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©