Статии с етикет: топлинна енергия

Сряда, 01 Юли 2015 10:04

Цени на топлинната енергия

С решение № Ц-25 от 30.06.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулирано, считано от 01.07.2015 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  52.76 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 47.00 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.07.2015 г.:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 52.76 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 47.00 лв./МВтч без ДДС;
 • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Публикувана в Новини
Четвъртък, 02 Април 2015 00:00

Цени на топлинната енергия

С решение № Ц-14 от 30.03.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулирано, считано от 01.04.2015 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  58.51 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 68.59 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.04.2015 г.:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 58.51 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 68.59 лв./МВтч без ДДС;
 • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Публикувана в Новини
Вторник, 01 Юли 2014 08:58

Цени на топлинната енергия

С решение № Ц-11 от 30.06.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.07.2014 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  59.09 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 79.05 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.07.2014 г.:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 59.09 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 79.05 лв./МВтч без ДДС;
 • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Публикувана в Новини
Вторник, 01 Април 2014 00:00

Цени на топлинната енергия

С решение №Ц-9 от 01.04.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.04.2014 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  60.30 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.04.2014 г.:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 60.30 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;
 • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Публикувана в Новини
Сряда, 01 Януари 2014 00:00

Нови цени на топлинната енергия

С решение №Ц-043 от 30.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.01.2014 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  60.30 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.01.2014 г.:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 60.30 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;
 • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Публикувана в Новини
Четвъртък, 01 Август 2013 00:00

Нови цени на топлинната енергия

С решение №Ц-024 от 29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.08.2013 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  60.30 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.08.2013 г.:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 60.30 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;
 • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Публикувана в Новини
Четвъртък, 03 Януари 2013 00:00

Нови цени на топлинната енергия

С решение №Ц-68 от 21.12.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.01.2013 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  64.35 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 84.72 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.01.2013 г.:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 64.35 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 84.72 лв./МВтч без ДДС;
 • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Публикувана в Новини
Понеделник, 03 Октомври 2011 12:32

Нови цени на топлинната енергия

С решение № Ц-33/27.09.2011г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01 октомври 2011 година, се определят следните цени за Топлофикация Плевен ЕАД:

•  Еднокомпонентна  цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 71,58 лв./МВтч.;
•  Еднокомпонентна  цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 73,44 лв./МВтч.;
•  Преференциална цена за изкупуване на  електрическа енергия от централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия – 233,91 лв./МВтч.

* В цените не е включен данък върху добавената стойност.

През новия отоплителен сезон "Топлофикация Плевен" запазва пределната цена на топлата вода, която беше въведена от юли 2009г. и е 8 лв./куб.м.

 

Публикувана в Новини
Вторник, 04 Януари 2011 10:29

Нови цени на топлинната енергия

С решение №Ц-045 от 27.12.2010 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.01.2011 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  64.11 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 67.07 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.01.2011 г.:

 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 64.11 лв./МВтч без ДДС;
 • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 67.07 лв./МВтч без ДДС;
 • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Публикувана в Новини

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©