Администратор

Администратор

+35964895255

Accounting"Топлофикация – Плевен" ЕАД съобщава на своите абонати, че на 28 и 29 април 2014 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец април 2014 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

От 11.04.2014 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Март 2014 г.

През м. Март 2014 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с около 40% по-малко топлинна енергия, отколкото през м. Февруари 2014 г., което се дължи на по- високата средно месечна температура от 9,7060С през м. Март 2014 г., докато през м. Февруари 2014 г. същата е била 1,8550С.

Вторник, 01 Април 2014 00:00

Цени на топлинната енергия

С решение №Ц-9 от 01.04.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.04.2014 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  60.30 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.04.2014 г.:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 60.30 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;
  • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Понеделник, 31 Март 2014 00:00

Край на отоплителен сезон 2013/2014

Поради повишаването на външните температури и благоприятната метеорологична прогноза, започва поетапно спиране на отоплението в града от 31 март 2014 г. Желаещите отоплението в сградата им да продължи, е необходимо да подадат заявление в "Топлофикация - Плевен" ЕАД, с приложено решение на Общо събрание на СЕС.
Остава работещо отоплението в училищата, детските и здравни заведения.
На 1 и 2 април при преминаване от зимен към летен режим на топлоснабдяване са възможни смущения при подгряването на топлата вода.

Accounting"Топлофикация – Плевен" ЕАД съобщава на своите абонати, че на 30, 31 март и  01 април 2014 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец март 2014 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Понеделник, 17 Март 2014 12:21

Анализ на сметките за м. Февруари 2014

От 12.03.2014 г. клиентите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Февруари 2014 г.

През м. Февруари 2014 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с 6% по-малко топлинна енергия, отколкото през м. Януари 2014 г., което се дължи на малко по- високата средно месечна температура от 1,8550С през м. Февруари 2014 г.,  докато през м. Януари 2014 г. същата е била 0,930С, а средната за периода на мерене през Януари е  1,480С.

Accounting"Топлофикация – Плевен" ЕАД съобщава на своите абонати, че на 26, 27 и 28 февруари 2014 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец февруари 2014 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Понеделник, 17 Февруари 2014 09:59

Анализ на сметките за м. Януари 2014

От 11.02.2014 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. януари 2014 г.

През м. януари 2014 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с 4% по-малко топлинна енергия, отколкото през м. декември 2013 г., което се дължи на малко по- високата средно месечна температура от 0,930С през м. януари 2014 г.,  докато през м. декември 2013 г. същата е била 0,2390С и 6% по- малко топлинна енергия, отколкото през м. януари 2013 г., дължащо се на по– дългия период на отчет за м. януари 2013 г.

Accounting"Топлофикация – Плевен" ЕАД съобщава на своите абонати, че на 29, 30 и 31 януари 2014 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец януари 2014 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

От 10.01.2014 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. декември 2013 г.

През м. декември 2013 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с 6% топлинна енергия повече в сравнение с м. декември 2012 г. Това се дължи на по-дългия отчетен период за м. декември 2013 г. - средно 31 дни, а през м. декември 2012 г.- средно 29 дни.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©