Администратор

Администратор

+35964895255

Accounting"Топлофикация – Плевен" ЕАД съобщава на своите абонати, че на 29, 30 и 31 януари 2014 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец януари 2014 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

От 10.01.2014 г. абонатите на “Топлофикация- Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. декември 2013 г.

През м. декември 2013 г. “Топлофикация- Плевен” ЕАД е доставила на клиентите с 6% топлинна енергия повече в сравнение с м. декември 2012 г. Това се дължи на по-дългия отчетен период за м. декември 2013 г. - средно 31 дни, а през м. декември 2012 г.- средно 29 дни.

С решение №Ц-043 от 30.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.01.2014 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  60.30 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.01.2014 г.:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 60.30 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;
  • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Четвъртък, 01 Август 2013 00:00

Нови цени на топлинната енергия

С решение №Ц-024 от 29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано, считано от 01.08.2013 г. се определят следните цени на топлинната енергия:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода -  60.30 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;


"Топлофикация-Плевен" ЕАД обявява на своите абонати следните цени от 01.08.2013 г.:

  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 60.30 лв./МВтч без ДДС;
  • Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител  водна пара – 77.04 лв./МВтч без ДДС;
  • Пределна цена за БГВ до 8 лв. за 1 куб.м топла вода.
Вторник, 31 Декември 2013 00:00

Честита нова година

Честита нова година!

Нека я посрещнем с радост,

да я изживеем с любов

и да я изпратим с успехи!

 

 

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 28, 29 и 30 ноември 2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец ноември 2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Неделя, 11 Ноември 2012 12:34

Стартира отоплителен сезон 2013/2014

Във връзка с неблагоприятната метеорологична прогноза за следващите дни "Топлофикация - Плевен" ЕАД уведомява своите абонати, че от 13 ноември  2013 год. /сряда/ започва поетапно пускане на отоплението на всички абонати в града, като се спазва следната последователност: здравни и детски заведения, училища, жилищни и обществени сгради.
С оглед качественото запълване на вътрешните отоплителни инсталации е необходимо всички радиаторни термостатични вентили да са напълно отворени на позиция 5.

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 30 и 31 октомври 2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец октомври 2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

“Топлофикация–Плевен”ЕАД уведомява своите абонати, че във връзка с подготовката на предстоящия отоплителен сезон от 7 октомври 2013 год. започва запълването с вода на вътрешните отоплителни инсталации в сградите.

Молим, гражданите преди тази дата да приключат с ремонтите по отоплителните тела и инсталациите. Преди запълването, термостатичните вентили на отоплителните тела трябва да бъдат напълно отворени.

След понижаване на среднодневните температури, при писмено изразено желание от потребителите, отоплението на отделни сгради може да бъде пуснато предсрочно.

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 30 септември и 01 октомври 2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец  септември  2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©