Администратор

Администратор

+35964895255

Четвъртък, 08 Август 2013 01:00

Спиране на топлата вода

“Топлофикация–Плевен” ЕАД уведомява своите абонати, че поради извършване на ремонтни работи, спира топлоподаването през периода от 15:00 часа на 27.08.2013 г. /вторник/ до 22:00 на 30.08.2013 г. /петък/ за следните улици и райони: комплекс “Сторгозия”, комплекс “Воден”,  ул.”Гренадерска”, района около площад “Македония”, ул.”П.Р.Славейков”, ул.“Алеко  Константинов”, ул.“Димитър Константинов”, ул.“Иван Вазов”, централната градска част, района заключен между улиците “Данаил Попов”, Княз “Ал. Батемберг”, “Бяло море”, “Лозенка”, “Панега”.

Топлоподаването ще бъде спрянопрез периода от 15:00 часа на 27.08.2013 г. /вторник/ до 22:00 часа на 28.08.2013 г. /сряда/ за следните райони и улици: жилищен комплекс “Мара Денчева”,  9-ти квартал, района заключен между улиците “Георги Кочев”, бул. “Русе”, “Сергей Румянцев”, “Чаталджа”, ул. “Д. Константинов” и частично централната градска част между бул. “Дойран”, бул. “Христо Ботев”, ул. “Вардар” и  ул. “Стара планина”.

Молим отговорниците за абонатните станции на съответните сгради да спрат подаването на студена вода към подгревателите за обявения срок.

 

Accounting"Топлофикация Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 30 и 31.07.2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец юли 2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Понеделник, 01 Юли 2013 14:46

Спиране на топлата вода

Топлофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че поради извършване на планови превключвания в централата от 17.07.2013 год. 16:00 часа  до 19.07.2013 г. 10:00 часа ще бъде преустановено подаването на топла вода в град Плевен.
Молим, отговорниците за абонатните станции на съответните сгради да спрат подаването на студена вода към подгревателите за БГВ през обявения срок.

 

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 29 и 30.05.2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец май 2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 28 и 29.04.2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец април 2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Поради повишаването на външните температури и благоприятната метеорологична прогноза от 16 април 2013 г.  “Топлофикация - Плевен” ЕАД  започва поетапно спиране на отоплението в града. Желаещите отоплението в сградата им да продължи трябва да подадат заявление в “Топлофикация - Плевен” ЕАД, с приложено решение на Общо събрание на СЕС.

На 16 април при преминаване от зимен към летен режим на топлоснабдяване са възможни смущения при подгряването на топлата вода.

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 29, 30 и 31.03.2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец март  2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Понеделник, 18 Март 2013 00:00

Новите сметки за февруари

От 11.03.2013 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Февруари 2013 г.
През м. Февруари 2013 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си с около 50% по-малко топлина, отколкото през м. Февруари 2012 г., което се дължи на по-късия период от 28 дни м. Февруари 2013 г. и много по-високата средно месечна температура за м. Февруари 2013 г. Средно месечните температури за двата сравнявани месеца са -5.659 ℃ за м. Февруари 2012 г. и 4.164 ℃ за м. Февруари 2013 г.
Като резултат сметките за м. Февруари 2013 г. са значително по-ниски от сметките за м. Февруари 2012 г. и с около 25% по-ниски от сметките за м.Януари 2013 г., видно от приложените данни.

Анализ на сметките

“Топлофикация - Плевен” ЕАД уведомява своите битови абонати, че в изпълнение на решение на Комисията за защита на потребителите /КЗП/ прието на заседание на 21.02.2013 г. с Протокол №8  предлага на ДКЕВР за одобрение следните промени в “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Плевен” ЕАД на потребители в гр. Плевен”.

Четвъртък, 07 Март 2013 00:00

Авария

Авария “Топлофикация–Плевен” ЕАД уведомява своите абонати, че поради възникнала авария на магистрален топлопровод, спира топлоподаването през периода от 15:00 часа на 07.03.2013 г. /четвъртък/ до 21:00 часа на 08.03.2013 г. /петък/  за следните райони и улици: жилищен комплекс “Мара Денчева”, 9-ти квартал, района заключен между улиците “Георги Кочев”, бул. “Русе”, “Сергей Румянцев”, “Чаталджа”, ул. “Д. Константинов” и частично централната градска част между  бул. “Дойран”, бул. “Христо Ботев”, ул. “Вардар” и ул. “Стара планина”.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©