Администратор

Администратор

+35964895255

Понеделник, 01 Юли 2013 14:46

Спиране на топлата вода

Топлофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че поради извършване на планови превключвания в централата от 17.07.2013 год. 16:00 часа  до 19.07.2013 г. 10:00 часа ще бъде преустановено подаването на топла вода в град Плевен.
Молим, отговорниците за абонатните станции на съответните сгради да спрат подаването на студена вода към подгревателите за БГВ през обявения срок.

 

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 29 и 30.05.2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец май 2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 28 и 29.04.2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец април 2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Поради повишаването на външните температури и благоприятната метеорологична прогноза от 16 април 2013 г.  “Топлофикация - Плевен” ЕАД  започва поетапно спиране на отоплението в града. Желаещите отоплението в сградата им да продължи трябва да подадат заявление в “Топлофикация - Плевен” ЕАД, с приложено решение на Общо събрание на СЕС.

На 16 април при преминаване от зимен към летен режим на топлоснабдяване са възможни смущения при подгряването на топлата вода.

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 29, 30 и 31.03.2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец март  2013 г.

Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Понеделник, 18 Март 2013 00:00

Новите сметки за февруари

От 11.03.2013 г. клиентите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД могат да заплащат сметките за потребена топлинна енергия за м. Февруари 2013 г.
През м. Февруари 2013 г. “Топлофикация-Плевен” ЕАД е доставила на клиентите си с около 50% по-малко топлина, отколкото през м. Февруари 2012 г., което се дължи на по-късия период от 28 дни м. Февруари 2013 г. и много по-високата средно месечна температура за м. Февруари 2013 г. Средно месечните температури за двата сравнявани месеца са -5.659 ℃ за м. Февруари 2012 г. и 4.164 ℃ за м. Февруари 2013 г.
Като резултат сметките за м. Февруари 2013 г. са значително по-ниски от сметките за м. Февруари 2012 г. и с около 25% по-ниски от сметките за м.Януари 2013 г., видно от приложените данни.

Анализ на сметките

“Топлофикация - Плевен” ЕАД уведомява своите битови абонати, че в изпълнение на решение на Комисията за защита на потребителите /КЗП/ прието на заседание на 21.02.2013 г. с Протокол №8  предлага на ДКЕВР за одобрение следните промени в “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Плевен” ЕАД на потребители в гр. Плевен”.

Четвъртък, 07 Март 2013 00:00

Авария

Авария “Топлофикация–Плевен” ЕАД уведомява своите абонати, че поради възникнала авария на магистрален топлопровод, спира топлоподаването през периода от 15:00 часа на 07.03.2013 г. /четвъртък/ до 21:00 часа на 08.03.2013 г. /петък/  за следните райони и улици: жилищен комплекс “Мара Денчева”, 9-ти квартал, района заключен между улиците “Георги Кочев”, бул. “Русе”, “Сергей Румянцев”, “Чаталджа”, ул. “Д. Константинов” и частично централната градска част между  бул. “Дойран”, бул. “Христо Ботев”, ул. “Вардар” и ул. “Стара планина”.

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 26, 27 и 28.02.2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец февруари 2013 г.
Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

AccountingТоплофикация – Плевен” ЕАД съобщава на своите абонати, че на 29, 30 и 31.01.2013 год. ще се извърши месечното отчитане на изразходваната топлинна енергия за месец януари 2013 г.
Молим, гражданите да осигурят достъп до абонатните станции и присъствие на техен представител при отчитането.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©