Администратор

Администратор

+35964895255

Четвъртък, 12 Ноември 2009 15:19

Закон за енергетиката

 • закон за енергетиката: pdf_icon
 • Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването: pdf_icon

ЗАКОН за управление на етажната собственост
Обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I

Предмет на закона
Обхват на закона
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.
Особен режим на управление на общите части
Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти.

Не повече от 8 лв. за кубик потребена топла вода ще плащат през зимния период абонатите на “Топлофикация Плевен”, след като ръководството на дружеството реши да запази въведения  праг в цената й.

С цел подобряване качеството на услугата  - БГВ (битово горещо водоснабдяване) "Топлофикация - Плевен" ЕАД монтира безвъзмездно, при осигурен достъп и техническа възможност автоматични обезвъздушители на последния етаж на линията за рециркулация на топлата вода.

За оглед на инсталацията може да се обаждате на телефон 064 895-288 (диспечери).

Петък, 01 Февруари 2019 10:50

Откриване на партида

 • молба- декларация за откриване на партида: pdf_icon doc_icon
Вторник, 09 Декември 2008 19:01

Контакти

 • Приемни дни и часове:

Изп. Директор - понеделник от 14:00 до 15:00 ч.

Записване – тел. 064/895 286

 • Сигнали за аварии и проблеми с топлоподаването:

Тел. 064/895 288

 • Справки за разпределение и продажба на топлинна енергия:

  Тел. 064/895 286, 064/895 283

 • Проблеми и въпроси относно регистрацията и ползването на сайта:

  Тел. 064/895 255

 • E-mail адреси
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Сряда, 11 Октомври 2006 01:00

Топлинни счетоводители

Фирми извършващи дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в сграда - етажна собственост, абонати на "Топлофикация-Плевен" ЕАД

 • “БРУНАТА БЪЛГАРИЯ” ООД.
  ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 1 ет. 6 оф. 609A
  тел. 801-728
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “ДАНУВИУС” ЕООД /ИСТА БЪЛГАРИЯ/.
  ул. “ИВАН ВАЗОВ”  № 10А офис 13
  тел. 0700 1 28 28
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “НЕЛБО” ЕАД.
  бул. “В. ЛЕВСКИ” № 60, ет. 5, офис 14
  тел. 834-568
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН” ЕООД.
  ул. “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” № 1, офис 607А
  тел. 800-499, 0899 929024
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “ТЕХЕМ СЪРВИСИС” ЕООД.
  ул. “ИВАН ВАЗОВ” № 10А офис 13
  тел. 844-252
  гр. ПЛЕВЕН 5800

 

Вторник, 10 Октомври 2006 21:00

За нас?

За осъществяване на дейността в "Топлофикация-Плевен" ЕАД е монтирано следното основно технологично оборудване:

 • 5 броя парни котли
 • 2 броя водогрейни котли.
 • 3 броя парни турбини
 • бойлерна уредба 

Към 01.12.2003 г. към “Топлофикация – Плевен” ЕАД са включени за отопление и БГВ 1 326 абонатни станции, от които 1 129 на жилищни сгради и 177 на обществени сгради с общо 35 778 действителни и приведени апартаменти с отопляем обем 5 515 326 м3

Промишлената пара чрез 6 броя парни магистрали с обща дължина

20 км се доставя до 31 броя държавни, общински и частни фирми, като ползващите в момента са 22 броя.

Събота, 07 Октомври 2006 13:00

Поддръжка

 

“Топлофикация - Плевен” ЕАД е търговско дружество със сто процента частен капитал. Дружеството е с предмет на дейност:

 

 • “Производство на електрическа и топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
 • “Пренос на топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
 • Разпределение и пласмент на топлинна енергия.
 • Ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения.
 • Инженерингова дейност
 • Инвестиции и търговска дейност

 

 

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©