Администратор

Администратор

+35964895255

Петък, 01 Февруари 2019 10:50

Откриване на партида

 • молба- декларация за откриване на партида: pdf_icon doc_icon
Вторник, 09 Декември 2008 19:01

Контакти

 • Приемни дни и часове:

Изп. Директор - понеделник от 14:00 до 15:00 ч.

Записване – тел. 064/895 286

 • Сигнали за аварии и проблеми с топлоподаването:

Тел. 064/895 288

 • Справки за разпределение и продажба на топлинна енергия:

  Тел. 064/895 286, 064/895 283

 • Проблеми и въпроси относно регистрацията и ползването на сайта:

  Тел. 064/895 255

 • E-mail адреси
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Сряда, 11 Октомври 2006 01:00

Топлинни счетоводители

Фирми извършващи дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в сграда - етажна собственост, абонати на "Топлофикация-Плевен" ЕАД

 • “БРУНАТА БЪЛГАРИЯ” ООД.
  ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 1 ет. 6 оф. 609A
  тел. 801-728
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “ДАНУВИУС” ЕООД /ИСТА БЪЛГАРИЯ/.
  ул. “ИВАН ВАЗОВ”  № 10А офис 13
  тел. 0700 1 28 28
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “НЕЛБО” ЕАД.
  бул. “В. ЛЕВСКИ” № 60, ет. 5, офис 14
  тел. 834-568
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН” ЕООД.
  ул. “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” № 1, офис 607А
  тел. 800-499, 0899 929024
  гр. ПЛЕВЕН 5800
 • “ТЕХЕМ СЪРВИСИС” ЕООД.
  ул. “ИВАН ВАЗОВ” № 10А офис 13
  тел. 844-252
  гр. ПЛЕВЕН 5800

 

Вторник, 10 Октомври 2006 21:00

За нас?

За осъществяване на дейността в "Топлофикация-Плевен" ЕАД е монтирано следното основно технологично оборудване:

 • 5 броя парни котли
 • 2 броя водогрейни котли.
 • 3 броя парни турбини
 • бойлерна уредба 

Към 01.12.2003 г. към “Топлофикация – Плевен” ЕАД са включени за отопление и БГВ 1 326 абонатни станции, от които 1 129 на жилищни сгради и 177 на обществени сгради с общо 35 778 действителни и приведени апартаменти с отопляем обем 5 515 326 м3

Промишлената пара чрез 6 броя парни магистрали с обща дължина

20 км се доставя до 31 броя държавни, общински и частни фирми, като ползващите в момента са 22 броя.

Събота, 07 Октомври 2006 13:00

Поддръжка

 

“Топлофикация - Плевен” ЕАД е търговско дружество със сто процента частен капитал. Дружеството е с предмет на дейност:

 

 • “Производство на електрическа и топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
 • “Пренос на топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
 • Разпределение и пласмент на топлинна енергия.
 • Ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения.
 • Инженерингова дейност
 • Инвестиции и търговска дейност

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация - Плевен” ЕАД на потребители в град Плевен

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези Общи условия се урежда продажбата на топлинна енергия за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване посредством топлоносител гореща вода между “Топлофикация - Плевен” ЕАД, наричано за краткост “Продавач” и потребители за битови нужди, наричани за краткост "Купувач/и".

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация Плевен" ЕАД на потребители в град Плевен

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тези Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода или водна пара се уреждат взаимоотношенията между "Топлофикация Плевен" ЕАД, наричано за краткост "Продавач" и потребители, ползващи топлинна енергия за стопански нужди, наричани "Купувачи".

Четвъртък, 21 Юни 2018 07:51

Joomla! License Guidelines

This Web site is powered by Joomla! The software and default templates on which it runs are Copyright 2005-2018 Open Source Matters. The sample content distributed with Joomla! is licensed under the Joomla! Electronic Documentation License. All data entered into this Web site and templates added after installation, are copyrighted by their respective copyright owners.

If you want to distribute, copy, or modify Joomla!, you are welcome to do so under the terms of the GNU General Public License. If you are unfamiliar with this license, you might want to read 'How To Apply These Terms To Your Program' and the 'GNU General Public License FAQ'.

Времето (в момента и прогноза)

WeatherAholic&OpenWeatherMap ©