Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

Сряда, 06 Април 2016 11:01

Определяне на изпълнител за извършване ремонт на клапани за гориво и помпа за променлива геометрия на газова турбина модел LM2500+G4DLE

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Услуги
Понеделник, 28 Март 2016 15:23

Подмяна на снопове на паропрегреватели I-ва и II-ра степен на котел-утилизатор по зададени чертежи на завода производител

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Отворен(а)
 • Тип Услуги
Петък, 26 Февруари 2016 13:05

Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение от клиентите на "Топлофикация-Плевен" ЕАД

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Услуги
Петък, 19 Февруари 2016 09:40

Доставка на водни маси от язовир "Горни Дъбник" и язовир "М. Долина 1" за технологичните нужди на "Топлофикация-Плевен" ЕАД, съгласно одобрени от МОСВ месечни графици

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Доставки
Четвъртък, 11 Февруари 2016 11:19

Избор на оператор за отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "Топлофикация-Плевен" ЕАД

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Услуги
Сряда, 03 Февруари 2016 16:19

Изработка и доставка на паропрегреватели I-ва и II-ра степен на котел-утилизатор по зададени чертежи на завода производител

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Доставки