Обществени поръчки с публична покана

Обществени поръчки с публична покана

Обществени поръчки с публична покана

Петък, 08 Април 2016 10:01

Доставка на предварително изолирани тръби и елементи към тях

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Отворен(а)
 • АОП връзка 9052255
 • Тип Доставки
Понеделник, 28 Март 2016 14:07

Доставка на диференциални датчици и датчици за налягане

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9051763
 • Тип Доставки
Понеделник, 28 Март 2016 13:34

Доставка на един брой оборотен /рециклиран/ клапан за разтоварване на въздушния компресор(CDP клапан) на газова турбина LM25000+G4DLE

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9051759
 • Тип Доставки
Вторник, 22 Март 2016 15:16

Избор на доставчик на резервни части за мрежови помпи тип CЭ 1250-140-11 или еквивалент

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9051583
 • Тип Доставки
Вторник, 15 Март 2016 15:49

Възстановяване на пътни и тротоарни настилки след отстранени аварии и извършени реконструкции по топлопреносната мрежа

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9051330
 • Тип Строителство
Понеделник, 18 Януари 2016 10:42

Периодични доставки на 350 тона гасена вар за нуждите на цех "Химичен"

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9049661
 • Тип Доставки
Сряда, 06 Януари 2016 14:47

Доставка на филтри за газова турбина

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9049402
 • Тип Доставки
Четвъртък, 03 Декември 2015 14:09

Последваща метрологична проверка на топломери

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9048499
 • Тип Услуги
Понеделник, 09 Ноември 2015 10:14

Доставка на циркулационни помпи за абонатни станции

Написана от

Доставка на циркулационни помпи за абонатни станции

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9047416
 • Тип Доставки