Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява

Вторник, 08 Октомври 2019 11:28

Разрушаване на полуподземен мазутен резервоар

Номер: 2019-21
Написана от

Допълнителна информация

  • Статус Отворен(а)
  • Тип Строителство

Допълнителна информация

  • Статус Отворен(а)
  • Тип Строителство

Допълнителна информация

  • Статус Отворен(а)
  • Тип Доставки

 

 

Допълнителна информация

  • Статус Отворен(а)
  • Тип Строителство