Вторник, 22 Март 2016 15:16

Избор на доставчик на резервни части за мрежови помпи тип CЭ 1250-140-11 или еквивалент

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9051583
 • Тип Доставки
Вторник, 15 Март 2016 15:49

Възстановяване на пътни и тротоарни настилки след отстранени аварии и извършени реконструкции по топлопреносната мрежа

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9051330
 • Тип Строителство
Петък, 26 Февруари 2016 13:05

Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение от клиентите на "Топлофикация-Плевен" ЕАД

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Услуги
Петък, 19 Февруари 2016 09:40

Доставка на водни маси от язовир "Горни Дъбник" и язовир "М. Долина 1" за технологичните нужди на "Топлофикация-Плевен" ЕАД, съгласно одобрени от МОСВ месечни графици

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Доставки
Четвъртък, 11 Февруари 2016 11:19

Избор на оператор за отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "Топлофикация-Плевен" ЕАД

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Услуги
Сряда, 03 Февруари 2016 16:19

Изработка и доставка на паропрегреватели I-ва и II-ра степен на котел-утилизатор по зададени чертежи на завода производител

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Доставки
Сряда, 27 Януари 2016 16:29

Определяне на изпълнител за осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана на обекти на "Топлофикация - Плевен" ЕАД

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Услуги
Понеделник, 18 Януари 2016 10:42

Периодични доставки на 350 тона гасена вар за нуждите на цех "Химичен"

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9049661
 • Тип Доставки
Понеделник, 18 Януари 2016 09:56

Диагностика и ремонт на газова турбина

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Отворен(а)
 • Тип Услуги
Понеделник, 18 Януари 2016 09:44

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Доставки