Петък, 19 Февруари 2016 09:40

Доставка на водни маси от язовир "Горни Дъбник" и язовир "М. Долина 1" за технологичните нужди на "Топлофикация-Плевен" ЕАД, съгласно одобрени от МОСВ месечни графици

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Доставки
Четвъртък, 11 Февруари 2016 11:19

Избор на оператор за отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "Топлофикация-Плевен" ЕАД

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Услуги
Сряда, 03 Февруари 2016 16:19

Изработка и доставка на паропрегреватели I-ва и II-ра степен на котел-утилизатор по зададени чертежи на завода производител

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Доставки
Сряда, 27 Януари 2016 16:29

Определяне на изпълнител за осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана на обекти на "Топлофикация - Плевен" ЕАД

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Услуги
Понеделник, 18 Януари 2016 10:42

Периодични доставки на 350 тона гасена вар за нуждите на цех "Химичен"

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9049661
 • Тип Доставки
Понеделник, 18 Януари 2016 09:56

Диагностика и ремонт на газова турбина

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Отворен(а)
 • Тип Услуги
Понеделник, 18 Януари 2016 09:44

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Доставки
Понеделник, 18 Януари 2016 09:36

Доставка на моторно масло

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • Тип Доставки
Сряда, 06 Януари 2016 14:47

Доставка на филтри за газова турбина

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9049402
 • Тип Доставки
Четвъртък, 03 Декември 2015 14:09

Последваща метрологична проверка на топломери

Написана от

Допълнителна информация

 • Статус Приключен(а)
 • АОП връзка 9048499
 • Тип Услуги